Neler Yapıyoruz?

Sivil toplum ve STK’lar üzerine araştırmalar yaparak bilgi üretiyor, ürettiğimiz bilgiyi STK’lar için kullanışlı hale getiriyoruz. Bir yandan toplumsal tecrübenin bilgisini üretirken diğer yandan sivil toplumu yurttaşlar ve karar vericiler için daha görünür ve etkili kılacak araçlar, modeller tasarlıyor, geliştiriyor, hayata geçiriyor, yeni bir diyalog, müzakere ve işbirliği modelini hayata geçirebilmek için çalışıyoruz. Bu amaçla sivil toplum kuruluşlarının yurttaşların kanaatlerini, kamu yönetimi, siyaset ve özel sektörün kararlarını etkileme becerilerini geliştirmek, etki kapasitelerini artırmak üzerine düşünüyor, proje ve programlar tasarlıyor ve uyguluyoruz. Özel sektörü, sivil toplumun üzerine düşündüğü ve çalıştığı tüm toplumsal alanları etkileyen bir karar verici olarak görüyoruz. Buradan hareketle özel sektörün sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk gibi alanlarda yaptıkları veya yapmayı hedefledikleri üzerine özel sektörle birlikte düşünüyor, araştırıyor, tasarlıyor ve uyguluyoruz.

YADA Araştırma

Üniversiteler, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, özel şirketler, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları gibi farklı paydaşlarla işbirlikleri geliştirerek çeşitli araştırma projeleri tasarlıyor ve yürütüyoruz. Bugüne kadar 70’in üzerinde araştırma projesi gerçekleştirdik, raporlar ve kitaplar yayınladık.  

YADA Uygulama

Araştırma projeleriyle ürettiğimiz bilgiyi uygulanabilir, sürdürülebilir ve etki edebilir projelere/programlara dönüştürüyoruz. Bu amaçla Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Büyükelçilikler, uluslararası, ulusal ve yerel sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile işbirlikleri geliştiriyor, birlikte düşünüyor, tasarlıyor ve uyguluyoruz.

YADA Sürdürülebilirlik

STK’ların çevre, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuk, engellilik gibi toplumsal meselelerde bilgi üretmesi, politika geliştiren, stratejilerini model uygulamalarla toplumsallaştıran yeni birikimler ve tecrübeler ortaya koyması, devletin yanı sıra şirketlerin de bu konularda önemli karar merkezleri olduğunu gösterdi.

E-Posta Listemize Kaydolun