PODEM, Kadınların Siyaset Algısı Araştırması, 2019

,

Türkiye örnekleminde kadınlarla gerçekleştirilen çalışmada, kadınların siyaset kavramına ve siyasete ilişkin kavramlara bakışları, gündelik hayatlarında ve güncel politika bağlamında karar alma süreçlerine katılımına yönelik algılarına yönelik analizlerin paylaşılması hedeflendi.

Skills

,

Posted on

July 5, 2019

Bitnami