Türkiye’de Gönüllü Kuruluşların Sivil Topografyası, 2011

Türkiye’de Gönüllü Kuruluşların Sivil Topografyası, 2011

2007-2009 arasında tamamlanan “Gönüllü Kuruluşlarda Sivil Toplum Kültürü” araştırmasının sonuçları üzerinden, YADA, ilk projede birlikte çalıştığı akademisyenlerle TÜBİTAK destekli bu ikinci projeye başladı. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de gönüllü kuruluşları (dernekler ve vakıflar) niteliksel olarak tasvir edecek ve bu nitelikleri ölçümleyebilecek araçlar geliştirmekti. Araştırma bu göstergeleri ve araçları kadın, engelli, çevre ve gençlik tematik alanlarındaki gönüllü kuruluşları demokrasi, politika, ekonomi, fayda ve agresiflik olmak üzere beş eksende inceleyerek ortaya çıkarmaya çalışmıştı.

“Bu araştırmada ortaya çıkan diğer bir sonuç, gönüllü kuruluşların bir yandan kapalı, dışarıyla iletişimleri ve işbirlikleri sınırlı kuruluşlar olması, bir yandan da eksikliklerinin sınırlılıklarının kaynaklarını genellikle dışarıda ve dışsal koşullarda aramaları olmuştur. Sivil toplumun kuruluşlarının kendilerini varoluşları itibari ile “iyi” görmeleri ve “iyi” amaçları olduklarını düşünmeleri, bu hissiyatın en önemli kaynağı olarak görülebilir.”

Skills

Posted on

August 2, 2019

Bitnami