UN Women, Savunuculuk İnisiyatiflerinin ve Araçlarının Sosyal Etki Değerlendirmesi, 2017-2018

Arnavutluk, Bosna-Hersek, Makedonya, Karadağ, Kosova, Sırbistan ve Türkiye’de cinsiyet eşitliği ve kadınlara yönelik şiddet konularındaki girişimlerin araçlarını ve etkinliklerini tespit etmek ve bunların etkililiğini ölçmeyi amaçlayan Proje kapsamında, sosyal etki değerlendirme yapılarak ve raporlanarak ilerleyen dönemlerde gerçekleştirilecek çalışmalar için öneriler ortaya koyuldu.

Bitnami