Next Generation: Türkiye’deki gençlerin sesi Araştırması, 2017

British Council tarafından tüm dünyada yürütülen Next Generation araştırma serisi kapsamında, Gelecek Daha Net (GDN) Gençlik Platformu ile işbirliği yaparak Next Generation Türkiye araştırması gerçekleştirildi. Türkiye’deki gençlerin çeşitliliğine ve seslerinin duyulmasına hassasiyet gösteren bu araştırma, Türkiye gençliğinin ortak noktalarını ve onları birbirlerinden ayıran unsurları açığa çıkarmayı amaçladı. Verilerin toplanmasında 12 şehirde yürütülen Türkiye temsili bir anket çalışmasının yanı sıra gençlerle mülakatlar ve Bulanık Bilişsel Haritalama (Fuzzy Cognitive Mapping) çalışması gerçekleştirildi. Akademik danışmanlar ve Çalışma Grubu üyeleri, araştırmanın sonuçlarının analizine ve yorumlanmasına katkıda bulundu. Araştırma döneminde, sivil toplum kuruluşlarından, özel sektörden ve kamu sektöründen profesyonellerin Türkiye’deki gençliğe ilişkin görüşlerini dinlemek üzere bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. Ek olarak, araştırmanın bulgularını gençlerle tartışmak ve gençleri, araştırmada değinilen konular üzerine fikir bildirmeleri konusunda teşvik etmek amacıyla bir gençlik atölyesi gerçekleştirildi.
Araştırma sonuçlarının genel değerlendirmesi, gençlerin algılarının ve deneyimlerinin iki yönü olduğunu ortaya koyuyor: Gençler bir yandan sabit, sağlam, geleneksel ve kapalı yapılara (eğitim, siyaset, aile, kimlik, topluluklar, ülke vb.) çeşitli düzeylerde bağlılar. Bu yapılardan aldıkları desteğe dayanırken kendilerini bu destekle özdeşleştiriyorlar da. Öte yandan gençler, bağımsız, kendi kendilerine yeten bireyler olmak istiyor, toplumlarındaki çeşitliliği büyük ölçüde kabul ve takdir ediyor ve değerlerinde ve davranışlarında kendilerinden önceki nesillere göre daha fazla esneklik sergiliyorlar. Hayatlarının bu iki yönü “ya … ya da …” şeklinde değil, “hem … hem de …” şeklinde, aynı anda ve bir arada mevcudiyetini sürdürüyor. Bu iki kuvvet arasında sürekli orta yol bulmaya çalışan gençler, ailelerinden ve topluluklarından vazgeçmeden veya onlarla çatışmaya girmeden kendi bireyselliklerine ulaşmalarını sağlayacak yollar geliştirmek için uğraş veriyor.

“Türkiye’deki gençler, dünyanın dört bir yanındaki akranları gibi, bireysel benlikleri ve bağımsızlıkları ile içinde yaşadıkları topluluklara, aile, eğitim ve evlilik gibi sabit kurumlara duydukları bağlılık arasında sürekli olarak denge kurmaya çalışıyor.”
“Gençlerin yüzde 26’sı ne okuyor, ne çalışıyor, ne de eğitim görüyor. Bu oran, genç erkeklerde yüzde 17 iken, genç kadınlarda yüzde 36’ya yükseliyor.”
“İnsanların düşüncelerine göre veya içinden geldiği gibi davranmasından yanayım ben. Her ne kadar toplumumuz bunu istemese de… O yüzden ben daha özgür, düşünceleri söyleyebilen, çekinmeyen, korkmayan insanlarla bir arada olmayı isterim.” (Kadın, yaş 21)

Bağlantılı Yayınlar:


Next Generation: Türkiye’deki gençlerin sesi Araştırması

Bizi Takip Edin