Orman Genel Müdürlüğü, Orman Köylerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı: Algı, İhtiyaçlar, İmkânlar ve Stratejiler, 2016

UNDP ve Orman Genel Müdürlüğü iş birliği ile yürütülen “Orman Köylerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı Araştırması” Kahramanmaraş, Mersin, Antalya, Muğla ve Adana illerine bağlı orman köylerinde yaşayan orman köylülerinin sosyo-demografik profillerini ortaya çıkarmayı amaçladı. YADA tarafından yürütülen araştırma kapsamında bu köylere ilişkin bir kümeleme analizi gerçekleştirilerek bölgeyi ilgilendiren ormancılık politikalarına katkıda bulunacak stratejik bilgi üretilmesi hedeflendi.

Bizi Takip Edin