Sivil Toplum Kuruluşları: İhtiyaçlar ve Sınırlılıklar, 2005

YADA, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nin (STGM) hedef grubu dahilindeki kadın, çocuk, insan hakları, gençlik, çevre, engelliler ve kültür-sanat konularında yerel ölçekte aktif olarak çalışmalar yapan yerel sivil toplum örgütlerinin ihtiyaçları ve karşılaştıkları zorlukların tespit edilmesi amacıyla ihtiyaç analizi ve haritalama çalışmasını yürüttü.

“STK’lar için en önemli kavram sürdürülebilirlik” olarak ortaya çıkmaktadır. STK’ların sürdürülebilirliğin sadece bir kuruluşun ekonomik olarak hayatta kalmasıyla değil aynı zamanda kuruluşun sürekli bir yapı olarak kendisini, eylemlerini, faaliyetlerini ve politikalarını geliştirmesi için yöntemler, yollar, mekanizmalar, araçlar ve kaynaklar bulması ile ilgili olduğunun fark edilmesi konusunda desteklenmesi gerekmektedir. Bir politika, proje, faaliyet vb. tasarlanırken ilk iş bunun sürdürülebilirliğini garanti etmek olmalıdır.”

Bağlantılı Yayınlar:


Sivil Toplum Kuruluşları: İhtiyaçlar ve Sınırlılıklar

Bizi Takip Edin