Smart Start, 2016-2018

Smart Start Projesi; Avrupa Birliği Sivil Toplum Hizmetleri ve Medya Programı 2014-2015 tarafından desteklenen bölgesel bir proje olarak yürütüldü. Projenin amacı; Türkiye, Sırbistan, Karadağ, Makedonya ve Bosna Hersek’teki sivil toplum kuruluşları için sosyal girişimciliğe fırsat veren bir ortamın yaratılmasına yardımcı olmak ve STK’ların sürdürülebilirliğini ve sosyal etkisini geliştirmekti. Proje, 2015-2019 yılları arasında Batı Balkan Ülkeleri ve Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından yürütüldü. Konsorsiyum üyeleri: Centre for Civil Society Promotion – CCSP (Bosna Hersek), Centre for Research and Policy Making (Makedonya), Institute for entrepreneurship and economic development (Karadağ), Gradjanske (Sırbistan) ve YADA Vakfı (Türkiye). 

Projenin ilk ayağında, beş proje ortağı ülkeden seçilen toplam 100 STK’nın (her ülkeden 20 STK), kendi kendini finanse etme stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlayarak sosyal girişim modelleri geliştirmeyi ve bu yolla STK’ların uzun vadeli finansal sürdürülebilirliğini ve etkisini güçlendirmeyi amaçladı. Bu kapsamda, finansal sürdürülebilirlik stratejisini geliştiren toplam 50 STK’ya (her ülkeden 10 STK) sosyal girişim modellerini hayata geçirebilmeleri için mikro hibe desteği sağlandı. 

Projenin ikinci adımında ise her ülkeden 20 olmak üzere toplam 100 STK ile sosyal girişimcilik konusundaki becerilerin geliştirilmesine yönelik özel eğitimler düzenlendi. Her STK’nın kendi gelişim alanları dikkate alınarak verilen birebir eğitimlerin ardından, her STK’ya özgü sosyal girişimcilik fikrinin/modelinin iş planı çıkarıldı. 

Proje kapsamında konsorsiyum üyesi tüm ülkelerde proje yürütücüleri tarafından hazırlanan ve ülkelere adapte edilen Kurumsal Girişimcilik Kapasitesi Değerlendirme (OECA) anketi hazırlanarak, STK’ların girişimcilik kapasitelerinin değerlendirilmesi yapıldı. 

Ayrıca YADA Vakfı tarafından Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye’de STK’lar Arasında Sosyal Girişimcilik ve Kendini Finanse Etme alanlarında bir araştırma yapılarak, mevcut durum ortaya kondu ve bulgular doğrultusunda öneriler geliştirildi.

Sosyal girişimciliğin özellikle STK’lar arasında yaygınlaşmasını amaçlayan projede, YADA Vakfı tarafından sosyal girişimciliğin tanımı, zorlukları, avantajları gibi konuları ele alan alandaki aktörlerle yapılan yazılı ve video röportajların yer aldığı bir haber dosyası hazırlandı ve Sivil Sayfalar’da yayınlandı.

Proje web sitesi: http://smartstart4u.org/

Proje kapsamında geliştirilen “Kurumsal Girişimcilik Kapasitesi Değerlendirme (OECA)” aracı: http://smartstart4u.org/my/kviz/welcome

Proje kapsamında üretilen haberler: sivil sayfalardaki haberler

 

Ashoka: “Sosyal Girişimler Bugünün Ve Geleceğin İş Modelleri Olabilir” http://www.sivilsayfalar.org/2019/02/21/sosyal-girisimler-bugunun-ve-gelecegin-is-modelleri-olabilir/

 

İng.: http://www.sivilsayfalar.org/2019/02/26/istem-d-akalp-ashoka-turkey-social-enterprises-can-be-the-business-models-of-today-and-the-future/

 

Agata Fortuna (KUSIF): “Türkiye’nin Sosyal Girişimcilik Potansiyeli Çok Fazla” http://www.sivilsayfalar.org/2019/02/25/agata-fortuna-kusif-turkiyenin-sosyal-girisimcilik-potansiyeli-cok-fazla/

 

İng: http://www.sivilsayfalar.org/2019/02/26/agata-fortuna-kusif-turkey-has-so-much-potential-in-social-entrepreneurship/

 

TÜSEV “Sosyal Girişimlerin Dinamizmi İle Sivil Toplumun Tecrübesi Birleşmeli”: http://www.sivilsayfalar.org/2019/03/07/sosyal-girisimlerin-dinamizmi-ile-sivil-toplumun-tecrubesi-birlesmeli/

 

İng: http://www.sivilsayfalar.org/2019/03/05/liana-varon-tusev-dynamism-and-flexibility-of-social-enterprises-must-be-combined-with-experience-and-know-how-of-civil-society/

 

Impuct Hub: “Bir Sosyal Girişimcinin İş Modelindeki Ana Odağı Yatırımcı Değil, Müşteri Olmalıdır” http://www.sivilsayfalar.org/2019/03/05/sosyal-girisimcinin-odagi-yatirimci-degil-musteri-olmalidir/

 

İng: http://www.sivilsayfalar.org/2019/03/22/semih-boyaci-impact-hub-social-entrepreneurs-main-focus-on-a-business-model-should-not-be-an-investor-but-a-customer/?fbclid=IwAR1gHvVOpYXzKQp-gHRojddDDw4EEeX-akK0rnOREKrJgByN3s-CAjOXQug

 

Mikado: “Sosyal Girişimcilik Çözümü, Sorunu Yaşayanlarla Birlikte Tasarlamaktır” http://www.sivilsayfalar.org/2019/03/07/sosyal-girisimcilik-cozumu-sorunu-yasayanlarla-birlikte-tasarlamaktir/

 

İng: http://www.sivilsayfalar.org/2019/03/26/serra-titiz-social-entrepreneurship-is-to-design-the-solution-together-with-the-people-who-has-the-problem/

 

İmece: “Sosyal Girişimler Dinamik Yapılardır” http://www.sivilsayfalar.org/2019/03/13/sosyal-girisimler-dinamik-yapilardir/

 

İng: http://www.sivilsayfalar.org/2019/03/22/duygu-kambur-imece-social-enterprises-are-dynamic-models/

 

Ne Oralı, Ne Buralı, Sivil Alanda Genç Bir Aktör: Sosyal Girişim: http://www.sivilsayfalar.org/2019/04/08/ne-orali-ne-burali-sivil-alanda-genc-bir-aktor-sosyal-girisim/

 

İng: http://www.sivilsayfalar.org/2019/04/15/neither-from-here-nor-there-a-young-new-actor-in-civil-field-social-enterprise/

 

Sosyal Girişimciliğe Giriş: Sosyal Fayda, Sosyal Etki, İş Modeli, Finansal Sürdürülebilirlik, Etki Analizi Ve Dahası..: http://www.sivilsayfalar.org/2019/04/09/sosyal-girisimcilige-giris-sosyal-fayda-sosyal-etki-is-modeli-finansal-surdurulebilirlik-etki-analizi-ve-dahasi/

 

İng: http://www.sivilsayfalar.org/2019/04/22/introduction-to-social-entrepreneurship-social-benefit-social-impact-business-model-financial-sustainability-impact-analysis-and-much-more/

 

İyisiyle Kötüsüyle Türkiye’de Sosyal Girişim Kurmak: http://www.sivilsayfalar.org/2019/04/11/iyisiyle-kotusuyle-turkiyede-sosyal-girisim-kurmak/

 

İng: http://www.sivilsayfalar.org/2019/04/25/starting-a-social-enterprise-in-turkey-with-its-ups-and-downs/

 

Sosyal Girişim Ekosisteminde Siz de Paydaş mısınız?: http://www.sivilsayfalar.org/2019/04/15/sosyal-girisim-ekosisteminde-siz-de-paydas-misiniz/

 

İng: http://www.sivilsayfalar.org/2019/04/25/are-you-part-of-the-social-enterprise-ecosystem/

 

Smart Start Mikro Hibeyle Gerçekleştirilen STK Projeleri…: http://www.sivilsayfalar.org/2019/04/16/smart-start-mikro-kredisiyle-gerceklestirilen-stk-projeleri/

 

İng: http://www.sivilsayfalar.org/2019/04/30/civil-society-organizations-funded-by-smart-start-a-eu-project-supporting-social-entrepreneurship-in-turkey-continue-their-way-with-a-new-perspective/

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=B7GArrnQfGI&t=1s

 

Sosyal Girişim Dosyası: Sosyal Girişim Nedir?: https://www.youtube.com/watch?v=3N7-mlFEx7s

 

Sosyal Girişim Dosyası: Sosyal Girişimcilerden Öneriler: https://www.youtube.com/watch?v=fI_lVzytZos&t=6s

Bizi Takip Edin