Yenilik Peşinde Projesi, 2017-2019

Pirelli ve Prometeon tarafından desteklenen Yenilik Peşinde; yeni düşünce sistematiğinin lise çağındaki gençlere aşılanabilmesi için çalışan, gençlerin inovasyon nosyonunu edinebilecekleri kavramları ve araçları tanıyabilecekleri ve 21. yüzyıl becerilerini geliştirebilecekleri içeriği ve alanı sağlayan bir inovatif düşünce ve üretim programıdır.

Yenilik Peşinde Projesi ile lise çağındaki (15-18 yaş) gençlerin inovasyon nosyonunu edinebilecekleri, kavramları ve araçları tanıyabilecekleri ve 21. yüzyıl becerilerini geliştirebilecekleri içeriği ve alanı sağlamak hedeflenmektedir. YADA, projenin tasarım aşamasında 21. yüzyıl becerileri ve gençlerin bu doğrultudaki ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla masabaşı araştırmaları ve ilgili paydaşlarla çalıştaylar düzenleyerek projeye danışmanlık vermiştir. Program kapsamında; lise öğrencilerinin Impact Hub Istanbul tarafından tasarlanan ve uygulanan tasarım odaklı düşünce eğitimleri ile projeler geliştirmesi sağlanmıştır. Ayrıca tüm Türkiye’de online olarak devam eden eğitimler verilmekte ve liseler arası inovasyon yarışması düzenlenmektedir.

Bizi Takip Edin