Gençlik Halleri Araştırması

YADA, UNDP’nin 2008 yılı Gençlik konulu İnsani Kalkınma Raporu’nu desteklemek üzere, Türkiye nüfusunu temsil eden bir örneklemle bu araştırmayı uyguladı. Araştırmanın amacı; Türkiye gençliğinin sosyo-demografik ve sosyo-ekonomik durumunu; gençlerin eğitim, sosyal çevre, çalışma hayatlarında karşılaştıkları fırsatları, engelleri; sahip oldukları olanakları ve sosyalleşme tecrübelerini incelemekti. Araştırma sonuçları raporun ana eksenini oluştururken, gençlik konusunda faaliyet gösteren kamu ve sivil toplum kuruluşları için de bir rehber niteliği kazandı.

“Gençlik diye yekpare, özdeş bir kategori yoktur. Birbirinden önemli derecede farklılaşan, dolayısıyla farklı politikalar ve yaklaşımlar gerektiren genç olma deneyimleri vardır.”

yayını indir

Bizi Takip Edin