AÇEV Kırsal Eğitim Programı, Program Değerlendirme Araştırması, 2010-2011

,

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile beraber yürütülen çalışmada, AÇEV’in “Kırsal Eğitim Programı”nın işleyiş şeklini ve hedef grubu üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak amaçlandı. YADA’nın gerçekleştirdiği alan çalışması ile program katılımcılarının uygulanan program sonrasında algı ve bilgi dünyalarındaki değişim incelendi. Alan çalışmasının tamamlanmasının ardından AÇEV’e katılımcıların programdan etkileniş biçimlerine dair bir rapor sunuldu.

Skills

Posted on

August 2, 2019

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *