YADA Araştırma

Üniversiteler, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, özel şirketler, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları gibi farklı paydaşlarla işbirlikleri geliştirerek çeşitli araştırma projeleri tasarlıyor ve yürütüyoruz. Bugüne kadar 70’in üzerinde araştırma projesi gerçekleştirdik, raporlar ve kitaplar yayınladık.

Öncelik verdiğimiz araştırma alanları ve konuları

Türkiye’de sivil toplum kültürünün yapısı ve sivil toplum kuruluşlarının durumu

Sivil toplumun; toplum, yerel yönetimler ve hükümet nezdindeki itibarı ve sivil topluma duyulan güven

Gençlik, toplumsal cinsiyet, ayrımcılık gibi toplumsal gündemde yer edinmiş konular ve bu konuların sivil toplum kuruluşlarıyla bağları

İzleme-değerlendirme, paydaş analizi, kurumsal itibar ve etki değerlendirme çalışmaları

E-Posta Listemize Kaydolun