UNDP, Orman Genel Müdürlüğü, Orman Köylerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı: Algı, İhtiyaçlar, İmkânlar ve Stratejiler, 2016

UNDP, Orman Genel Müdürlüğü, Orman Köylerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı: Algı, İhtiyaçlar, İmkânlar ve Stratejiler, 2016

UNDP ve Orman Genel Müdürlüğü iş birliği ile yürütülen “Orman Köylerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı Araştırması” Kahramanmaraş, Mersin, Antalya, Muğla ve Adana illerine bağlı orman köylerinde yaşayan orman köylülerinin sosyo-demografik profillerini ortaya çıkarmayı amaçladı. YADA tarafından yürütülen araştırma kapsamında bu köylere ilişkin bir kümeleme analizi gerçekleştirilerek bölgeyi ilgilendiren ormancılık politikalarına katkıda bulunacak stratejik bilgi üretilmesi hedeflendi.

Skills

Posted on

August 2, 2019

Bitnami