Yaşama Dair Vakıf olarak sivil toplum kuruluşlarının yurttaşların kanaatlerini, hükümetlerin, kamu yönetiminin ve özel sektörün kararlarını etkileyen kuruluşlar olmasına katkıda bulunmaya çalışıyoruz.

BİZ KİMİZ?

YADA, “bilgi” ile “toplum” arasında köprü oluşturma vizyonu ile 2004 yılında, bir grup sosyal bilimci, proje tasarım ve uygulama uzmanı tarafından kuruldu. Vakfın kurucu kadrosu Vakıf kurumsallaşmadan önce “YADA Proje Grubu” adlı bir sivil inisiyatif olarak çeşitli araştırma ve uygulama projeleri yürüttü. Bugün sosyoloji, siyaset bilimi, istatistik, çevre, kurumsal sosyal sorumluluk ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi birçok farklı konudaki uzmanla çalışıyor, birçok alanda sivil toplum, akademi, kamu idaresi ve özel sektörün danışmanlığına başvuruyoruz.

NELER YAPIYORUZ?

Sivil toplum ve STK’lar üzerine araştırmalar yaparak bilgi üretiyor, ürettiğimiz bilgiyi STK’lar için kullanışlı hale getiriyoruz. Bir yandan toplumsal tecrübenin bilgisini üretirken diğer yandan sivil toplumu yurttaşlar ve karar vericiler için daha görünür ve etkili kılacak araçlar, modeller tasarlıyor, geliştiriyor, hayata geçiriyor, yeni bir diyalog, müzakere ve işbirliği modelini hayata geçirebilmek için çalışıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının, yurttaşların kanaatlerini, kamu yönetimi, siyaset ve özel sektörün kararlarını etkileme becerilerini geliştirmek, etki kapasitelerini artırmak üzerine düşünüyor, proje ve programlar tasarlıyor ve uyguluyoruz.

YADA ARAŞTIRMA

Üniversiteler, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, özel şirketler, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları gibi farklı paydaşlarla işbirlikleri geliştirerek çeşitli araştırma projeleri tasarlıyor ve yürütüyoruz. Bugüne kadar 70’in üzerinde araştırma projesi gerçekleştirdik, raporlar ve kitaplar yayınladık.

YADA ARAŞTIRMA

YADA UYGULAMA

Araştırma projeleriyle ürettiğimiz bilgiyi uygulanabilir, sürdürülebilir ve etki edebilir projelere/programlara dönüştürüyoruz. Bu amaçla Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Büyükelçilikler, uluslararası, ulusal ve yerel sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile işbirlikleri geliştiriyor, birlikte düşünüyor, tasarlıyor ve uyguluyoruz.

YADA UYGULAMA

YADA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Toplumsal ve çevresel alanı etkileyen ya da etkileme potansiyeli olan konularda özel sektörle birlikte düşünüyor, araştırmalar yapıyor ve üretiyoruz. Sivil toplumun ürettiği bilgi ve tecrübeyi özel sektör için görünür kılıyor, sürdürülebilirlik ve sivil toplum alanının kavramlarının, boşlukların, ihtiyaçların, risklerin ve fırsatların özel sektörün gündemine taşınmasına katkıda bulunmak üzere çalışıyoruz.

YADA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

MODELLER

Türkiye sivil toplumunun kendine benzemeyenle işbirliği yapabilmesinin olanaklarını ortaya çıkarabilmek, yeni bir diyalog, müzakere ve işbirliği modelini hayata geçirebilmek için çalışıyoruz.

Bizi Takip Edin