STK’ların çevre, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuk, engellilik gibi toplumsal meselelerde bilgi üretmesi, politika geliştiren, stratejilerini model uygulamalarla toplumsallaştıran yeni birikimler ve tecrübeler ortaya koyması, devletin yanı sıra şirketlerin de bu konularda önemli karar merkezleri olduğunu gösterdi. Şirketler, çevreden insan haklarına pek çok alanda politikalar geliştiriyor, kararlar alıyor, uygulamaları ile toplumsal ve çevresel etkilere yol açıyorlar. Buradan hareketle, toplumsal ve çevresel alanı etkileyen ya da etkileme potansiyeli olan konularda özel sektörle birlikte düşünüyor, araştırmalar yapıyor ve üretiyoruz. Sivil toplumun ürettiği bilgi ve tecrübeyi özel sektör için görünür kılıyor, sürdürülebilirlik ve sivil toplum alanının kavramlarının, boşlukların, ihtiyaçların, risklerin ve fırsatların özel sektörün gündemine taşınmasına katkıda bulunmak üzere çalışıyoruz.

Birlikte düşündüğümüz, tasarladığımız ve uyguladığımız alanlar

Özel sektörün toplumsal ve çevresel alanda yapmayı hedeflediği proje ve programların etkililiğini artırmak üzere araştırmalar tasarlamak, uygulamak

Araştırmaların işaret ettiği alanları özel sektörün gündemine taşıyarak, finansal kaynağın hareketliliğini sağlamak, birlikte proje/program tasarlamak

Tasarlanan proje ve programlar için özel sektörü ilgili paydaş gruplarıyla buluşturmak, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak

Özel sektörün yürüttüğü proje ve programların izleme-değerlendirme ve sosyal etki değerlendirme çalışmaları yapmak

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye, Deniz Kıyı Diyaloğu Projesi Bölge Paydaşları İhtiyaç Analiz

WWF Türkiye’nin Avrupa Birliği desteğiyle yürüttüğü Deniz Kıyı Diyaloğu Projesi kapsamında  İstanbul, Antalya, Aydın illerinden (civar iller de dahil edilerek) katılımcıların yer aldığı üç çevrimiçi yuvarlak masa toplantısı yapıldı. Yuvarlak masa toplantılarını takiben her üç lokasyon için savunuculuk ve katılımcı yönetim konularını belirlemek ve önceliklendirmek için derinlemesine analiz yapıldı.

2022
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye, Deniz Kıyı Diyaloğu Projesi Bölge Paydaşları İhtiyaç Analiz

Belediyeler için Kadına Yönelik Hane İçi Şiddetle ilgili Kurum Politikası Geliştirme ve Uygulama Rehberi

Belediyeler için Kadına Yönelik Hane İçi Şiddetle ilgili Kurum Politikası Geliştirme ve Uygulama Rehberi, 2021 Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu, Sabancı Vakfı, TÜSİAD ve UNFPA iş birliğinde yürütülen “İş Dünyası Aile içi Şiddete Karşı (BADV)” projesi kapsamında 2017’de kaleme alınmış Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle İlgili İşyeri Politikaları Geliştirme ve Uygulama Rehberi” bu çalışma kapsamında […]

2021
Belediyeler için Kadına Yönelik Hane İçi Şiddetle ilgili Kurum Politikası Geliştirme ve Uygulama Rehberi

Geleceğini Kuran Genç Kadınlar, Sabancı Vakfı

Sabancı Vakfı’nın uzun soluklu, yaygınlaşabilir ve etkisi büyük bir proje tasarlama ve yürütme çalışmalarına destek olmak amacıyla YADA, Sabancı Vakfı’na danışmanlık verdi. Danışmanlık kapsamında konu önceliklendirme çalışması yapıldı. Önceliklendirme çalışmasında öne çıkan toplumsal cinsiyet eşitliği ve özelde NEET (not in education, employment or training) başlığında Türkiye ve dünya fotoğrafını çekmek, paydaşları ve paydaşların pozisyonlarını anlamak […]

2020-2021
Geleceğini Kuran Genç Kadınlar, Sabancı Vakfı

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye, Göcek-Dalaman Koyları Koruma Çalıştayı

WWF Türkiye’nin Göcek ve Dalaman koylarını koruma amaçlı yaptığı çalışmalar kapsamında, bölgedeki ilgili paydaşlar bir araya getirilerek ve etkin bir müzakere ortamı tesis ederek, alandaki ekosistemin bütünüyle korunmasına ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına yönelik kapsayıcı, sürdürülebilir ve yaygınlaştırılabilir bir modelin üretilmesine katkıda bulunmak amacıyla Göcek-Dalaman Koyları Koruma Çalıştayı gerçekleştirildi.

2021
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye, Göcek-Dalaman Koyları Koruma Çalıştayı
 • Vehbi Koç Vakfı İtibar Stratejisi Danışmanlığı, 2021

  Vehbi Koç Vakfı’nın hedeflerinin ve oluşturmak istediği etkinin meydana getirdiği algının resmini çekmek ve ulusal/uluslararası gündeminin işaret ettiği alanların ortaya çıkardığı fotoğrafa dayanarak değişim teorisini çıkarmak, Vakfın itibar stratejisinin oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla danışmanlık çalışması yürütüldü. 

  Vehbi Koç Vakfı İtibar Stratejisi Danışmanlığı
 • Unilever Pandemi Sonrası Sürdürülebilir İş ve Yaşam Çalıştayı Paydaş Buluşması, 2020

  “Unilever Pandemi Sonrası Sürdürülebilir İş ve Yaşam Çalıştayı – Paydaş Buluşması” pandemi sonrası süreçte sürdürülebilirlik alanındaki değişimi ve özel sektörün ve özelde de Unilever’in bu değişen fotoğraftaki rolünü kilit aktörlerden dinlemek amacıyla gerçekleştirildi. Çevrim içi gerçekleştirilen çalıştayda, öncelikle genel anlamda sürdürülebilirlik gündeminin pandemi sürecindeki değişimiyle, sonrasında da gençlik, gıda, hijyen, iklim krizi ve çevre ve […]

  Unilever Pandemi Sonrası Sürdürülebilir İş ve Yaşam Çalıştayı Paydaş Buluşması
 • Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı 10. Yıl Değerlendirme Raporu, 2020

  Bu çalışmada, YADA Vakfı, Anemon Danışmanlık’la birlikte Unilever Türkiye’nin Sürdürülebilir Yaşam Planı kapsamında attığı adımları ilgili paydaşların da konuyla ilgili görüşlerini alarak ve kurum hafızasının detaylı bir şekilde derlenmesi yoluyla bir değerlendirme raporu kaleme aldı.

  Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı 10. Yıl Değerlendirme Raporu
 • AvivaSA “Her Yaşta” Projesi, 2018

  YADA, AvivaSA Türkiye’nin hayata geçirmek istediği kurumsal sosyal sorumluluk projesini sosyal etki odaklı bir tasarımla kurgulamak için AvivaSA’ya bu anlamda danışmanlık verdi. YADA, bu danışmanlık kapsamında; Türkiye’de ve dünyadaki kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımlarını, bu yaklaşımları desteklemek için yapılan projeleri ve toplumdaki hassas grupların karşılaştıkları sorunları inceleyerek hangi alanlarda boşluklar olduğunu tespit ettiği bir tasarım süreci […]

  AvivaSA “Her Yaşta” Projesi
 • Garanti, Sürdürülebilirlik Mikro Sitesi, 2018

  Garanti’nin sürdürülebilirlik çalışmalarına yönelik dönemsel danışmanlık desteği veren YADA, bu proje bağlamında Garanti’nin 2018 yılında yayın hayatına veren Sürdürülebilirlik web sitesine danışmanlık ve içerik desteği vermiştir. YADA, sürdürülebilirlik alanında önemli bir arşiv görevi görmesi öngörülen bu sitenin tasarımından içeriklerin kategorizasyonu ve belirlenmesi noktasında da bir yıllık bir süre zarfında danışmanlık hizmeti vermiştir. Web sitesi linki

  Garanti, Sürdürülebilirlik Mikro Sitesi
 • Yenilik Peşinde Projesi, 2017-2019

  Pirelli ve Prometeon tarafından desteklenen Yenilik Peşinde; yeni düşünce sistematiğinin lise çağındaki gençlere aşılanabilmesi için çalışan, gençlerin inovasyon nosyonunu edinebilecekleri kavramları ve araçları tanıyabilecekleri ve 21. yüzyıl becerilerini geliştirebilecekleri içeriği ve alanı sağlayan bir inovatif düşünce ve üretim programıdır. Yenilik Peşinde Projesi ile lise çağındaki (15-18 yaş) gençlerin inovasyon nosyonunu edinebilecekleri, kavramları ve araçları tanıyabilecekleri […]

  Yenilik Peşinde Projesi
 • Unilever Sürdürebilir Yaşam Planı 7. Yıl Paydaş Buluşması, 2018

  Unilever’in Sürdürülebilir Yaşam Planı kapsamında düzenli olarak düzenlediği Paydaş Çalıştayı, sivil toplum temsilcileri, sosyal girişimciler, akademisyenler, medya ve iş dünyasından 70’e yakın uzmanın katılımıyla gerçekleştirildi. Unilever’in mevcut sürdürülebilirlik hedeflerinin ötesini anlamak ve paydaşlarının görüşlerini almak amacıyla gerçekleştirdiği küresel araştırmanın sonuçlarının ilk kez paylaşıldığı çalıştayda, paydaşlar gruplara ayrılarak Gıda Atığı, Sağlık ve Hijyen, Paket Atığı, Sürdürülebilir […]

  Unilever Sürdürebilir Yaşam Planı 7. Yıl Paydaş Buluşması
 • Garanti, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberi, 2018

  Rehber, Garanti’nin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda düzenlediği eğitimlerin tamamlayıcı bir unsuru olması amacıyla, tüm Garanti çalışanlarının toplumsal cinsiyete dair bilgi birikimini artıracak bir metin olarak hazırlanmıştır. Bu alandaki temel kavramların ve bilgilerin yer aldığı, iş yerinde ve gündelik hayatta toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşım için temel verilerin yer aldığı rehber, Garanti çalışanlarıyla paylaşılmıştır.

  Garanti, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberi
 • Birlikte Güçlüyüz Platformu, 2018

  Birlikte Güçlüyüz Platformu 2017 Kasım ayından bu yana faaliyetlerini sürdürmekte, merkezine ise “değiş ve etkile” felsefesini almaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için çalışırken, şirketlerin yalnızca kendisine yönelik değil, birlikte iş yaptığı tedarikçileri, ajansları, bayileri, yani tüm ekosistemine yönelik sorumluluğunu ifade ettiği bir platform olan Birlikte Güçlüyüz, Kadının Güçlenmesi Prensiplerini kendisine temel olarak almaktadır. YADA da […]

  Birlikte Güçlüyüz Platformu
 • Mercedes-Benz Türk, MobileKids Projesi Sosyal Etki Analizi, 2018

  Çalışmanın amacı; Mercedes-Benz Türk’ün TEGV iş birliğinde yürüttüğü “Mobile-Kids Trafik Eğitimi” projelerinin, hedeflediği değişimler ekseninde hedef gruplarda meydana getirdiği sosyal etkileri değerlendirmekti. Verilen eğitimlerin çocuklar üzerindeki etkilerini gözlemlemek, değerlendirmek amacıyla, bu etkiye tanık olan paydaşlarla niteliksel ve niceliksel çalışmalar gerçekleştirildi.

  Mercedes-Benz Türk, MobileKids Projesi Sosyal Etki Analizi
 • Mercedes-Benz Türk, Her Kızımız Bir Yıldız Projesi Sosyal Etki Analizi, 2018

  Çalışmanın amacı; Mercedes-Benz Türk ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği iş birliğinde yürütülen Her Kızımız Bir Yıldız Projesi’nin hedeflediği değişimler ekseninde hedef gruplarda meydana getirdiği sosyal etkileri değerlendirmek ve bu eksende Projenin ileri faaliyetlerine yönelik önerilerde bulunmaktı.

  Mercedes-Benz Türk, Her Kızımız Bir Yıldız Projesi Sosyal Etki Analizi
 • UN Women Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) Uygulama Rehberi, 2017

  Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) bir UN Women ve UN Global Compact ortak inisiyatifidir. Toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki öncü kuruluşlardan UN Women onlarca yıllık tecrübesini, dünyanın en büyük yurttaşlık girişimi olan UN Global Compact ile bu ortak inisiyatifte buluştur­maktadır. UN Women ve UN Global Compact, Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs)’in bir “toplumsal cinsi­yet merceği” olarak, kadınların ekonomik […]

  UN Women Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) Uygulama Rehberi
 • MBT StartUP Projesi, 2017

  MBT StartUP Projesi, YADA’nın Mercedes-Benz Türk’ün sürdürülebilirlik yol haritası ve kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin etki odaklı bir şekilde tasarlanması için verdiği danışmanlık kapsamında; sosyal girişim farkındalığının artması ve sosyal fayda üreten startup’ların yaygınlaşması için hayata geçirildi. Bu kapsamda ilki 2017’de başlatılan Proje ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri rehberliğinde sosyal ve çevresel fayda üreten, yenilikçi teknolojiler tasarlayan […]

  MBT StartUP Projesi
 • Unilever Türkiye, “Ancak Birlikte Mümkün” Çalıştayı, 2017

  Unilever, 2017 yılında 6.yılını geride bıraktığı Sürdürülebilir Yaşam Planının gelişimine katkıda bulunmak ve farklı görüş ve önerilerle zenginleştirmek üzere her yıl paydaş buluşmaları düzenliyor. 2017 yılında gerçekleşen ve YADA’nın içerik danışmanlığı ve yürütücülüğünü üstlendiği çalıştay, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, özel sektör çalışanları ve kanaat önderlerinden 45 kişiyle gerçekleştirildi. Katılımcılar açılış oturumunun ardından gençlik ve […]

  Unilever Türkiye, “Ancak Birlikte Mümkün” Çalıştayı
 • Unilever – “Ancak Birlikte Mümkün Çalıştayı”, 2016

  Unilever, 2016 yılında 5.yılını geride bıraktığı Sürdürülebilir Yaşam Planının gelişimine katkıda bulunmak ve farklı görüş ve önerilerle zenginleştirmek üzere her yıl paydaş buluşmaları düzenliyor. 2016 yılı Haziran ayında 5.si düzenlenen ve YADA’nın içerik danışmanlığı ve yürütücülüğünü üstlendiği çalıştay, “Ancak Birlikte Mümkün” teması ile sivil toplum temsilcileri, akademisyenler, kamu kurumu temsilcileri, özel sektör çalışanları, kanaat önderleri […]

  Unilever – “Ancak Birlikte Mümkün Çalıştayı”

Bizi Takip Edin