STK’ların çevre, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuk, engellilik gibi toplumsal meselelerde bilgi üretmesi, politika geliştiren, stratejilerini model uygulamalarla toplumsallaştıran yeni birikimler ve tecrübeler ortaya koyması, devletin yanı sıra şirketlerin de bu konularda önemli karar merkezleri olduğunu gösterdi. Şirketler, çevreden insan haklarına pek çok alanda politikalar geliştiriyor, kararlar alıyor, uygulamaları ile toplumsal ve çevresel etkilere yol açıyorlar. Buradan hareketle, toplumsal ve çevresel alanı etkileyen ya da etkileme potansiyeli olan konularda özel sektörle birlikte düşünüyor, araştırmalar yapıyor ve üretiyoruz. Sivil toplumun ürettiği bilgi ve tecrübeyi özel sektör için görünür kılıyor, sürdürülebilirlik ve sivil toplum alanının kavramlarının, boşlukların, ihtiyaçların, risklerin ve fırsatların özel sektörün gündemine taşınmasına katkıda bulunmak üzere çalışıyoruz.

Birlikte düşündüğümüz, tasarladığımız ve uyguladığımız alanlar

Özel sektörün toplumsal ve çevresel alanda yapmayı hedeflediği proje ve programların etkililiğini artırmak üzere araştırmalar tasarlamak, uygulamak

Araştırmaların işaret ettiği alanları özel sektörün gündemine taşıyarak, finansal kaynağın hareketliliğini sağlamak, birlikte proje/program tasarlamak

Tasarlanan proje ve programlar için özel sektörü ilgili paydaş gruplarıyla buluşturmak, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak

Özel sektörün yürüttüğü proje ve programların izleme-değerlendirme ve sosyal etki değerlendirme çalışmaları yapmak

AvivaSA “Her Yaşta” Projesi

YADA, AvivaSA Türkiye’nin hayata geçirmek istediği kurumsal sosyal sorumluluk projesini sosyal etki odaklı bir tasarımla kurgulamak için AvivaSA’ya bu anlamda danışmanlık verdi. YADA, bu danışmanlık kapsamında; Türkiye’de ve dünyadaki kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımlarını, bu yaklaşımları desteklemek için yapılan projeleri ve toplumdaki hassas grupların karşılaştıkları sorunları inceleyerek hangi alanlarda boşluklar olduğunu tespit ettiği bir tasarım süreci […]

2018
AvivaSA “Her Yaşta” Projesi

Garanti, Sürdürülebilirlik Mikro Sitesi

Garanti’nin sürdürülebilirlik çalışmalarına yönelik dönemsel danışmanlık desteği veren YADA, bu proje bağlamında Garanti’nin 2018 yılında yayın hayatına veren Sürdürülebilirlik web sitesine danışmanlık ve içerik desteği vermiştir. YADA, sürdürülebilirlik alanında önemli bir arşiv görevi görmesi öngörülen bu sitenin tasarımından içeriklerin kategorizasyonu ve belirlenmesi noktasında da bir yıllık bir süre zarfında danışmanlık hizmeti vermiştir. Web sitesi linki

2018
Garanti, Sürdürülebilirlik Mikro Sitesi

Yenilik Peşinde Projesi

Pirelli ve Prometeon tarafından desteklenen Yenilik Peşinde; yeni düşünce sistematiğinin lise çağındaki gençlere aşılanabilmesi için çalışan, gençlerin inovasyon nosyonunu edinebilecekleri kavramları ve araçları tanıyabilecekleri ve 21. yüzyıl becerilerini geliştirebilecekleri içeriği ve alanı sağlayan bir inovatif düşünce ve üretim programıdır. Yenilik Peşinde Projesi ile lise çağındaki (15-18 yaş) gençlerin inovasyon nosyonunu edinebilecekleri, kavramları ve araçları tanıyabilecekleri […]

2017-2019
Yenilik Peşinde Projesi

Garanti, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberi

Rehber, Garanti’nin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda düzenlediği eğitimlerin tamamlayıcı bir unsuru olması amacıyla, tüm Garanti çalışanlarının toplumsal cinsiyete dair bilgi birikimini artıracak bir metin olarak hazırlanmıştır. Bu alandaki temel kavramların ve bilgilerin yer aldığı, iş yerinde ve gündelik hayatta toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşım için temel verilerin yer aldığı rehber, Garanti çalışanlarıyla paylaşılmıştır.

2018
Garanti, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberi
 • Mercedes-Benz Türk, MobileKids Projesi Sosyal Etki Analizi, 2018

  Çalışmanın amacı; Mercedes-Benz Türk’ün TEGV iş birliğinde yürüttüğü “Mobile-Kids Trafik Eğitimi” projelerinin, hedeflediği değişimler ekseninde hedef gruplarda meydana getirdiği sosyal etkileri değerlendirmekti. Verilen eğitimlerin çocuklar üzerindeki etkilerini gözlemlemek, değerlendirmek amacıyla, bu etkiye tanık olan paydaşlarla niteliksel ve niceliksel çalışmalar gerçekleştirildi.

  Mercedes-Benz Türk, MobileKids Projesi Sosyal Etki Analizi
 • Mercedes-Benz Türk, Her Kızımız Bir Yıldız Projesi Sosyal Etki Analizi, 2018

  Çalışmanın amacı; Mercedes-Benz Türk ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği iş birliğinde yürütülen Her Kızımız Bir Yıldız Projesi’nin hedeflediği değişimler ekseninde hedef gruplarda meydana getirdiği sosyal etkileri değerlendirmek ve bu eksende Projenin ileri faaliyetlerine yönelik önerilerde bulunmaktı.

  Mercedes-Benz Türk, Her Kızımız Bir Yıldız Projesi Sosyal Etki Analizi
 • MBT StartUP Projesi, 2017

  MBT StartUP Projesi, YADA’nın Mercedes-Benz Türk’ün sürdürülebilirlik yol haritası ve kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin etki odaklı bir şekilde tasarlanması için verdiği danışmanlık kapsamında; sosyal girişim farkındalığının artması ve sosyal fayda üreten startup’ların yaygınlaşması için hayata geçirildi. Bu kapsamda ilki 2017’de başlatılan Proje ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri rehberliğinde sosyal ve çevresel fayda üreten, yenilikçi teknolojiler tasarlayan […]

  MBT StartUP Projesi
 • Unilever Türkiye, “Ancak Birlikte Mümkün” Çalıştayı, 2017

  Unilever, 2017 yılında 6.yılını geride bıraktığı Sürdürülebilir Yaşam Planının gelişimine katkıda bulunmak ve farklı görüş ve önerilerle zenginleştirmek üzere her yıl paydaş buluşmaları düzenliyor. 2017 yılında gerçekleşen ve YADA’nın içerik danışmanlığı ve yürütücülüğünü üstlendiği çalıştay, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, özel sektör çalışanları ve kanaat önderlerinden 45 kişiyle gerçekleştirildi. Katılımcılar açılış oturumunun ardından gençlik ve […]

  Unilever Türkiye, “Ancak Birlikte Mümkün” Çalıştayı
 • Unilever – “Ancak Birlikte Mümkün Çalıştayı”, 2016

  Unilever, 2016 yılında 5.yılını geride bıraktığı Sürdürülebilir Yaşam Planının gelişimine katkıda bulunmak ve farklı görüş ve önerilerle zenginleştirmek üzere her yıl paydaş buluşmaları düzenliyor. 2016 yılı Haziran ayında 5.si düzenlenen ve YADA’nın içerik danışmanlığı ve yürütücülüğünü üstlendiği çalıştay, “Ancak Birlikte Mümkün” teması ile sivil toplum temsilcileri, akademisyenler, kamu kurumu temsilcileri, özel sektör çalışanları, kanaat önderleri […]

  Unilever – “Ancak Birlikte Mümkün Çalıştayı”

Bizi Takip Edin