Araştırma projeleriyle ürettiğimiz bilgiyi uygulanabilir, sürdürülebilir ve etki edebilir projelere/programlara dönüştürüyoruz. Bu amaçla Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Büyükelçilikler, uluslararası, ulusal ve yerel sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile işbirlikleri geliştiriyor, birlikte düşünüyor, tasarlıyor ve uyguluyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının veya şirketlerin yürüttüğü projelerin izleme-değerlendirme ve sosyal etki değerlendirme süreçlerinde yer alıyor, projelerin gelişimine katkıda bulunuyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının etki kapasitesini artırmayı hedefleyen projeler ve programlar üzerine düşünüyor, tasarlıyor ve uyguluyoruz.

Üzerine düşündüğümüz konular, sorular

Sivil toplum kuruluşlarının yurttaşların kanaatleri, kamu yönetimi, siyaset ve özel sektörün kararlarını etkileme kapasitelerini nasıl artırırız?

Sivil toplum kuruluşlarının yurttaşların kanaatleri, kamu yönetimi, siyaset ve özel sektörün kararlarını etkileme kapasitelerini nasıl artırırız?

Sivil toplum kuruluşlarının yurttaşların kanaatleri, kamu yönetimi, siyaset ve özel sektörün kararlarını etkileme kapasitelerini nasıl artırırız?

Sivil Diyaloğun Geliştirilmesi ve İzlenmesi Projesi

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Proje ile STK’ların politika oluşturma süreçlerine demokratik katılımlarına katkıda bulunmak ve toplumun çeşitliliğini gözeterek STK-kamu-özel sektör diyaloğunu ve ilişkilerini geliştirmek hedeflendi.  Proje kapsamda birbirini besleyen 3 farklı araştırma tasarlandı. Bu araştırmalar; (1) Diyalog Haritalama: Sivil toplum-kamu-özel sektör arasındaki diyaloğun haritasının çıkarılması, (2) Diyalog İzleme: Bu sektörler arasındaki […]

2018-2020
Sivil Diyaloğun Geliştirilmesi ve İzlenmesi Projesi

Türkiye’de Sivil Toplum Diyaloğunu Güçlendirmek

UNDEF tarafından desteklenen Proje, daha etkili ve demokratik bir sivil toplum anlayışı için; STK’lar arasında diyalog, iş birliği ve müzakereyi mümkün kılacak yeni zeminler ve mekanizmalar oluşturmayı amaçlanarak tasarlandı. Proje ile Türkiye’deki farklı kimlik ve kökenden gelen STK’lar arasındaki diyaloğu ve işbirliğini mümkün kılmak için yeni mekanizmaların oluşturulmasına, karşılaşmaları zenginleştirerek ve değişimi sağlayarak, STK’ların politika […]

2018-2020
Türkiye’de Sivil Toplum Diyaloğunu Güçlendirmek

Avrupa Birliği İzleme Ağı Projesi

“AB İzleme Ağı” Projesi, Türkiye Cumhuriyeti ve AB tarafından desteklenen Kamu ve STK’lar Arasındaki İş birliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında Türkiye Avrupa Vakfı (TAV), YADA Vakfı ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) tarafından yürütülüyor. Projenin genel amacı, dezavantajlı gruplara ilişkin hak temelli konular ve/veya AB üyeliği üzerinde çalışan STK’ları sürece dahil ederek […]

2019
Avrupa Birliği İzleme Ağı Projesi

Alevi Meselelerinin Görünürlüğü Projesi

Hollanda Konsolosluğu Matra programı tarafından desteklenen Proje ile Alevi örgütlerinin kendilerini ifade etmeleri, toplum ve diğer paydaşlar tarafından duyulma hakları taleplerini, diğer STK’lara görünür olmaları ve bu alandaki savunuculuk ve iletişim becerilerini geliştirmeleri hedeflendi. Bu kapsamda İstanbul ve Tunceli’de Alevi örgütleriyle bir araya gelerek, görünürlük, iletişim ve habercilik atölyeleri düzenlendi. Atölyelerle bu kuruluşların savunuculuk becerilerini […]

2017-2019
Alevi Meselelerinin Görünürlüğü Projesi
 • Kadın Odaklı Kuruluşların Savunuculuk Kapasitesinin Artırılması, 2018

  Proje kapsamında kadın odaklı STK’ların savunuculuk ve sosyal etki kapasitesine katkı sağlamak amaçlandı. Bu amaçla İstanbul’da aralarında 1 ay kadar süre olan üç atölye düzenlendi, atölyelerde katılımcı kuruluşlarla savunuculuk ve sosyal etki konularında tartışmalar yürütüldü, yüz yüze görüşmeler yoluyla gerçekleştirilen danışmanlık sürecinde kurumların halihazırda yürüttüğü ya da yürütmeyi planladığı projelerin sosyal etki odaklı tasarımı ya […]

  Kadın Odaklı Kuruluşların Savunuculuk Kapasitesinin Artırılması
 • Smart Start, 2016-2018

  Smart Start Projesi; Avrupa Birliği Sivil Toplum Hizmetleri ve Medya Programı 2014-2015 tarafından desteklenen bölgesel bir proje olarak yürütüldü. Projenin amacı; Türkiye, Sırbistan, Karadağ, Makedonya ve Bosna Hersek’teki sivil toplum kuruluşları için sosyal girişimciliğe fırsat veren bir ortamın yaratılmasına yardımcı olmak ve STK’ların sürdürülebilirliğini ve sosyal etkisini geliştirmekti. Proje, 2015-2019 yılları arasında Batı Balkan Ülkeleri […]

  Smart Start
 • İş Yerinde İlgili Babalık Çalıştayı, 2017

  AÇEV, insan kaynakları politikalarından ürün ve hizmetlerine kadar pek çok alanda yapabileceği değişikliklerle, ilgili babalığın yaygınlaşması adına büyük bir değişimin öncüsü olabilecek özel sektörü bir araya getiren bir çalıştay düzenledi. İçerik danışmanlığını ve yürütücülüğünü YADA’nın üstlendiği çalıştaya özel sektörden, sivil toplum ve akademiden 70 paydaş katıldı. Çalıştay kapsamında ilgili babalığın yaygınlaşmasında önemli paydaşlardan biri olan […]

  İş Yerinde İlgili Babalık Çalıştayı
 • STK’lar İçin Dijital Medyada İçerik Üretimi Sertifika Programı, 2016-2017

  Kadir Has Ünivesitesi Yeni Medya Bölümü, YADA Vakfı, Sivil Sayfalar ve Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği ortaklığında gerçekleştirilen Program, sivil toplum kuruluşlarına yönelik dijital medyanın mantığı, dili, araçları ve yöntemlerini kullanma konusunda bir kılavuz olmayı amaçladı. Bu kapsamda 2 dönem şeklinde açılan Program, katılımcı sivil toplum kuruluşlarını uzman gazeteciler ve akademisyenler, Google, Facebook ve Twitter uygulamalarının temsilcileri ve […]

  STK’lar İçin Dijital Medyada İçerik Üretimi Sertifika Programı
 • Sivil Toplum Kuruluşları İçin Sosyal Etki Yönetimi Programı, 2017

  Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) ve Açık Toplum Vakfı desteğiyle yürütülen ve YADA Vakfı’nın eğitmenliğini ve danışmanlığı üstlendiği “STK’lar için Sosyal Etki Yönetimi Programı” STK’ların sosyal etki yönetimi konusunda farkındalık, bilgi ve beceri düzeylerini artırmayı; böylece sosyal fayda aktörleri olan STK’ların kapasitelerini geliştirmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında YADA tarafından seçilen 10 STK ile eğitimler gerçekleştirildi […]

  Sivil Toplum Kuruluşları İçin Sosyal Etki Yönetimi Programı
 • Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) Uygulama Rehberi, 2017

  YADA, UN Women sorumlu ortağı olarak özel sektör kurumlarına iş yerlerinde ve faaliyet gösterdikleri alanlarda kadının güçlenmesi konusunda yapacakları çalışmalarda yol göstermeyi amaçlayan WEPs Uygulama Rehberi’ni kaleme aldı. Bir UN Women ve UN Global Compact ortak inisiyatifi olan WEPs, özel sektörün toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik mevcut çalışmalarını güçlendirmesine, kurumsal politikalar ve programlar geliştirmesine, mevcut çalışmalarını, […]

  Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) Uygulama Rehberi
 • Türkiye’deki özel sektör ile işbirlikleri raporu, 2017

  YADA bu çalışmada, BM Kadın Birimine Türkiye’de özel sektörle nasıl ilişki kurabilecekleri konusundaki tartışmalarını kolaylaştırmak için girdiler sağlamayı amaçladı. Bu çalışmayla BM Kadın biriminin özel sektör katılım stratejisine ve Türkiye için yol haritasına girdi sağlandı. Literatür taraması, masabaşı çalışması ve derinlemesine görüşmelerden yola çıkılarak yapılan analizde aşağıdaki sorulara cevap arandı: BM Kadın Birimi neden özel […]

  Türkiye’deki özel sektör ile işbirlikleri raporu
 • Çalışan Kadınlar Raporu, 2017

  YADA’nın 2017 yılında yürüttüğü bu araştırmanın amacı, çalışan kadınlara ilişkin algıların farklılaşma biçimlerini ortaya koymak, farklı algıların sosyal dinamiklerini anlamak ve toplum içerisinde çalışan kadına yönelik algının arkasındaki temel söylemlerin ve bu algıların yaygınlık durumunun tespitiydi. Türkiye çapında gerçekleştirilen bu çalışma, çalışan kadının itibarını analiz etmeyi hedefledi. Bu amaçla aşağıdaki başlıklara odaklanıldı: Sosyo-demografik bilgiler ve […]

  Çalışan Kadınlar Raporu
 • Kadının Ekonomik Güçlenmesine Dair Paydaşların Algı ve Beklentileri, 2017

  Araştırmayla, UN Women’ın Türkiye’de gerçekleştirmeyi planladığı özel sektör işbirliklerine yönelik girdi sağlamak hedeflendi. Bu araştırma kapsamında gerçekleştirilen analiz, kadınların ekonomik olarak güçlenmesi alanında önde gelen paydaşlarla yapılan görüşmelere dayanarak hazırlandı. Görüşmelerin yanı sıra, paydaşların yaklaşımlarını analiz için genel bir arka plan sağlandı. Üçüncü bir kaynak, 24 Mayıs’ta İstanbul’da yapılan “Şirketler ve BM Kadın Birimi İşbirliği […]

  Kadının Ekonomik Güçlenmesine Dair Paydaşların Algı ve Beklentileri
 • Savunuculuğun Güçlendirilmesi: Sivil Toplumun Medya Katılımı Projesi, 2017

  Türkiye’de sivil toplum haberciliğinin yaygınlaştırılması, STK’ların medyaya katılım olanakları, savunuculuk ve iletişim kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen Proje kapsamında Diyarbakır, İzmir, Mersin, Konya ve Trabzon’da sivil toplum kuruluşlarıyla atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Atölye çalışmalarında, ildeki sivil toplum kuruluşlarının etkili içerik üretme kapasitelerine katkıda bulunmak amacıyla, haber üretme egzersizleri gerçekleştirildi, sivil toplum haberciliği üzerine tartışmalar yürütüldü. Atölye çalışmalarının […]

  Savunuculuğun Güçlendirilmesi: Sivil Toplumun Medya Katılımı Projesi
 • Savunucuların Güçlenmesi: “Kadının Güçlenmesi” Diyaloğunun Arttırılması, 2016-2017

  İsveç Başkonsolosluğu tarafından desteklenen ve Ka.Der ve Reçel Blog ortaklığında hayata geçirilen proje, kadın odaklı çalışan sivil toplum kuruluşlarının etki odaklı içerik üretim kapasitelerini artırmayı ve savunuculuk kapasitelerinin gelişmesine katkıda bulunmayı hedefledi. Bu kapsamda İstanbul, Ankara ve Diyarbakır’da yapılan atölye çalışmalarında kadın odaklı çalışan STK’lar gazetecilerden oluşan uzmanlarla bir araya geldi, medyada STK’ların, özelde de […]

  Savunucuların Güçlenmesi: “Kadının Güçlenmesi” Diyaloğunun Arttırılması
 • Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) Paydaş Buluşması, 2016

  İçerik danışmanlığı ve yürütücülüğünü YADA’nın üstlendiği paydaş buluşması, SKD’nin stratejik olarak odaklandığı alanların paydaşlar nezdinde kavramsal düzeyde anlaşılmasının sağlanması, paydaşların Türkiye iş dünyası için önemli gördükleri meseleleri Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kavram dünyası üzerinden ifade etmeleri ve yeni dönemde SKD’nin ilerleyeceği yön ve çalışma gruplarının görevleri ile ilgili hedef önerilerini sunmaları amaçladı.

  Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) Paydaş Buluşması
 • Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum Kamu İş birliğinin Güçlendirilmesi Projesi, 1.Dönem, 2012-2014

  Avrupa Birliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum Kamu İş birliğinin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında, projenin konsorsiyum üyelerinden YADA, Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarına yönelik algı ve yaklaşımları analiz eden bir dizi araştırma gerçekleştirdi ve itibar eksikliğinin nedenlerini araştırmayı ve çözümler üreterek itibar konusunu sivil toplum kuruluşları arasında […]

  Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum Kamu İş birliğinin Güçlendirilmesi Projesi
 • Hayata Artı Gençlik Programı, 2005 - 2012

  Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Coca-Cola Hayata Artı Vakfı ve YADA ortaklığıyla yürütülen “Hayata Artı” Gençlik Programı, oluşturulduğu 2005 yılından 2012 yılına dek 36 şehirde 58 projeye destek verdi. Program her yıl ortalama 7 projeyi destekledi. YADA bu projelerin izleme ve etki değerlendirme çalışmalarını yürüttü. Hazırladığı raporlar, proje destekleme stratejileri konusunda Program’a rehberlik yaptı. YADA, […]

  Hayata Artı Gençlik Programı
 • Çevre Projelerinin Toplumsal Etkileri, 2008-2009

  YADA, Hollanda Büyükelçiliği MatraKAP Programı tarafından desteklenen proje ile çevre eksenli faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının proje tasarlama ve uygulama süreçlerine “toplumsal etki” nosyonunu entegre etmeyi hedefledi. Proje sırasında Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren, proje uygulama tecrübesine sahip 10 çevre eksenli sivil toplum kuruluşunun katıldığı atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Atölye çalışmaları sonucunda “Çevre Projelerinde Toplumsal Etki […]

  Çevre Projelerinin Toplumsal Etkileri
 • GEF SGP Biyolojik Çeşitlilik Projelerinde Toplumsal Etki Değerlendirmesi ve Hassas Gruplarla Çalışma Alanlarının Belirlenmesi Projesi, 2006 - 2007

  UNDP/GEF SGP tarafından ihale edilen projenin temel amacı Program tarafından desteklenmiş projelerin toplumsal etkilerinin belirlenmesi ve Programa proje destek süreçlerinde tasarım ve uygulama esnasında dikkat edilecek toplumsal etki eksenli stratejik kriterlerin oluşturulması idi. Proje sonunda oluşturulan rapor çevre projeleri destekleyen pek çok donör için referans metin özelliği kazandı.

  GEF SGP Biyolojik Çeşitlilik Projelerinde Toplumsal Etki Değerlendirmesi ve Hassas Gruplarla Çalışma Alanlarının Belirlenmesi Projesi

Bizi Takip Edin