15 Temmuz’dan Bugüne Alevilerin Gündemi, 2017

Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Derneği (PODEM) tarafından yürütülen ve YADA tarafından gerçekleştirilen araştırma, PODEM’in toplumun farklı kesimlerinin 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendirdiğini anlamayı hedefleyen projesi çerçevesinde Aleviler nezdinde bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışmanın amacı Alevilerin 15 Temmuz darbe girişiminden, 2017 Nisan ayında gerçekleştirilen Anayasa referandumuna uzanan süreçteki hissiyatlarını, anayasa değişikliğine yaklaşımlarını ve Türkiye’nin geleceğine dair beklentilerini anlamaktı.

“Bugün Alevilerin öncelikli beklentileri birbirine bağlı bu üç halkanın ilkine yoğunlaşıyor. Bombaların patlamadığı, yaşam tehdidi almadıkları, sokak çatışmaları ihtimalinin olmadığı bir Türkiye istiyorlar. Güvenebilecekleri bir yargı sistemi ve kamusal alanda eşit muameleyi tesis edecek adımlar bu barış ortamına eklenecek olursa Alevilerin Türkiye’nin geleceğine dair kaygı yerine umut besleyebilmesi ancak o zaman mümkün olacak görünüyor.”

Bağlantılı Yayınlar:


15 Temmuz’dan Bugüne Alevilerin Gündemi

Bizi Takip Edin