AvivaSA “Her Yaşta” Projesi, 2018

YADA, AvivaSA Türkiye’nin hayata geçirmek istediği kurumsal sosyal sorumluluk projesini sosyal etki odaklı bir tasarımla kurgulamak için AvivaSA’ya bu anlamda danışmanlık verdi. YADA, bu danışmanlık kapsamında; Türkiye’de ve dünyadaki kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımlarını, bu yaklaşımları desteklemek için yapılan projeleri ve toplumdaki hassas grupların karşılaştıkları sorunları inceleyerek hangi alanlarda boşluklar olduğunu tespit ettiği bir tasarım süreci kurguladı. Tasarım sürecinde; masabaşı araştırmalar, paydaş görüşmeleri, AvivaSA çalışanlarıyla odak grup ve atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan ön çalışmalar sonucunda Türkiye’de giderek önem kazanan bir toplumsal boşluk olan “yaşlanma” konusu ve “yaşlılar” üzerine eğilmenin, bu alandaki sorunlara dikkat çekerek toplumda farkındalık yaratmanın önemli olduğu kanısına varıldı. Türkiye’de yaşlanma konusuna ve yaşlılara yönelik çalışmalar yeni yeni filizleniyor. Yaşlılarla ilgili araştırmalar incelendiğinde özellikle sosyal politika alanında çalışmalar yapıldığı ve bu alanda bir birikim oluşmaya başlandığı görülüyordu. Öte yandan hem orta yaşlıların gelecek beklentileri ve kaygıları üzerine, hem de yaşlıların potansiyellerini ne kadar hayata geçirebildikleri hakkındaki veriler ve çalışmalar oldukça sınırlıydı. Yine yaşlı ayrımcılığı üzerine kısmen veriler mevcut olmakla birlikte, algı ile olgusal durum arasındaki ilişkiye dair pek az inceleme mevcuttu. Türkiye temsili güncel verilere bakıldığında bugünün ve geleceğin yaşlılarını karşılaştırma imkânı da oldukça sınırlıydı. Yaşlılığın nasıl algılandığı; nasıl yaşandığı, yaşanmak istendiği ve planlandığı gibi başlıkları bir arada ve karşılaştırmalı olarak incelemeye ihtiyaç duyulduğu tespit edildi. Buradan yola çıkarak YADA, geleceğin yaşlılarının bugünden yaşlılıkla ilgili yaptıklarını, yaşlılık algılarını ve planlarını karşılaştırmalı olarak resmetme hedefiyle özgün ve yenilikçi Türkiye temsili bir araştırma yaparak AvivaSA’nın KSS projesinin ilk adımını atmasına destek oldu. YADA’nın 2018 yılının son çeyreğinde başladığı “Türkiye’de Yaşlılık Tahayyülleri ve Yaşlılık Praktikleri Araştırması”yla Türkiye’deki orta yaş ve yaşlı nüfusun; yaşlılığı nasıl tarif ettiği ve nasıl tahayyül ettiği gibi sorularla yaşlılık algısını ortaya koymayı, yaşlılık tecrübeleri, planları, yatırımları, potansiyelleri ve gündelik yaşam tecrübeleri gibi konulara odaklanarak olgusal durumu tespit etmek hedeflendi. Araştırmadan elde edilen bilgiler medya, sivil toplum, kamu ve akademi dünyasından paydaşlarla paylaşılarak var olan sorunlara birlikte çözüm önerileri geliştirmek hedefleniyor. Bunun yanı sıra toplumun yaşlanmaya hazırlığına rehber olmak ve toplumdaki bu negatif algıyı pozitife çevirmeye katkıda bulunmak adına bir çok değerli içeriğin paylaşılacağı Heryaşta.org portalı hayata geçirildi.

Türkiye’de Yaşlılık Tahayyülleri ve Yaşlılık Praktikleri Araştırması raporu
Heryaşta.or portalı

Bizi Takip Edin