Avrupa Birliği İzleme Ağı Projesi, 2019

“AB İzleme Ağı” Projesi, Türkiye Cumhuriyeti ve AB tarafından desteklenen Kamu ve STK’lar Arasındaki İş birliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında Türkiye Avrupa Vakfı (TAV), YADA Vakfı ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) tarafından yürütülüyor. Projenin genel amacı, dezavantajlı gruplara ilişkin hak temelli konular ve/veya AB üyeliği üzerinde çalışan STK’ları sürece dahil ederek Avrupa Birliği İzleme Ağı’nı (EUMN) genişletmek. Proje, sivil toplum kuruluşlarının izleme faaliyetlerine etkin katılımını teşvik etmeyi, izleme kapasitelerini artırmayı ve AB proje ve programlarını sosyal etki odaklı izleyerek raporlamayı hedefliyor.

Proje kapsamında sivil toplum kuruluşlarına yönelik AB süreçlerine katılım ve sosyal etki temelli izlemeye yönelik bilgilerin paylaşılacağı bir rehberin kaleme alınması, bu rehber içerikleriyle de paralel bir şekilde Türkiye’nin farklı illerinde sivil toplum kuruluşlarıyla eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesi, bu eğitim çalışmalarının sonucunda ise katılımcı kuruluşlardan bir kısmının üç adet sosyal etki izleme raporunu kaleme alması hedefleniyor. Aynı zamanda projenin tüm çıktıları ve online eğitim modüllerinin paylaşılacağı, AB süreçlerine katılım bağlamında da modülleri içerecek bir online platform oluşturulacak.

YADA, proje kapsamında sivil toplum kuruluşlarıyla da paylaşılacak, AB süreçlerine katılım ve sosyal etki temelli tasarım ve izlemeye ilişkin rehberi kaleme alacak. Bu rehber içerisinde sivil toplum sektörünün sosyal etkisinin izlenmesine yönelik bir makro izleme metodolojisi ve yaklaşımının geliştirilmesi ve kurumların kendi sosyal etkilerini, konularının ve çalışma alanlarının sosyal etkilerini de gözeterek izlemesine yönelik bilgi ve yönlendirmeler paylaşılacak. Aynı zamanda proje kapsamında kurumlara verilecek sosyal etki izlemelerine yönelik atölye çalışmalarının da içeriklerinin oluşturulması ve gerçekleştirilmesi konusunda katkı sağlayacak.

Proje faaliyetlerine dair detaylı bilgi için tıklayınız.

Bizi Takip Edin