Çağdaş Sanat Müzesi, Paydaş ve Algı Araştırması, 2017

Vehbi Koç Vakfı için yürütülen bu araştırmada Vehbi Koç Vakfı Çağdaş Sanat Müzesi’nin bulunduğu bölge olan Dolapdere ve çevresindeki Yenişehir, Bülbül ve Piyalepaşa mahallelerinin kültürel ve toplumsal çeşitliliğinin ortaya çıkarılması, bölgedeki çeşitli toplumsal grupların gelecek ile ilgili beklentilerinin ve bölgedeki dönüşümlere yönelik umut ve kaygıIarının haritalandırılması amaçlandı. Bu amaç doğrultusunda, masabaşı ve hazırlık çalışmalarının ardından bölgede kapsamlı bir etnografik araştırma yürütüldü, farklı etnik ve kültürel grupların ve bölge ekonomisinin aktörlerinin genelde bölgenin geleceğine, özelde ise müzenin yaratacağı değişime ilişkin yaklaşımları betimlendi.

Bizi Takip Edin