Diyalog Haritalama Araştırması, 2021

YADA Vakfı’nın 2018-2021 yılları arasında yürüttüğü Avrupa Birliği tarafından desteklenen Sivil Diyaloğun Geliştirilmesi ve İzlenmesi Projesi ile STK’ların politika oluşturma süreçlerine demokratik katılımlarına katkıda bulunmak ve toplumun çeşitliliğini gözeterek STK-kamu-özel sektör diyaloğunu ve ilişkilerini geliştirmek hedeflendi. Proje kapsamda yapılan Diyalog Haritalama Araştırmasıyla sivil toplum-kamu-özel sektör arasındaki diyaloğun haritasının çıkarılması, bu alandaki diyalog boşluklarının ortaya konması, bu boşlukların ortaya koyduğu imkanların ve STK’ların diyalog konusunda mevcut potansiyellerinin belirlenmesi ile diyaloğun mevcut durumunun haritalandırılması hedeflendi.

Bağlantılı Yayınlar:


Diyalog Haritalama Araştırması

Bizi Takip Edin