Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye, Deniz Kıyı Diyaloğu Projesi Bölge Paydaşları İhtiyaç Analiz, 2022

WWF Türkiye’nin Avrupa Birliği desteğiyle yürüttüğü Deniz Kıyı Diyaloğu Projesi kapsamında  İstanbul, Antalya, Aydın illerinden (civar iller de dahil edilerek) katılımcıların yer aldığı üç çevrimiçi yuvarlak masa toplantısı yapıldı. Yuvarlak masa toplantılarını takiben her üç lokasyon için savunuculuk ve katılımcı yönetim konularını belirlemek ve önceliklendirmek için derinlemesine analiz yapıldı.

Bizi Takip Edin