Eğitimde Çoğulculuk ve İnanç Özgürlüğü: Yetişkinlerin ve Çocukların Gözünden Okullarda Din Dersleri ve Dinin Görünümleri, 2017

Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi (PODEM) tarafından yürütülen Eğitimde Çoğulculuk ve İnanç Özgürlüğü araştırma projesi kapsamında eğitim sisteminde çoğulculuk ve inanç özgürlüğü konularında farklı kesim ve inanç gruplarından ebeveynlerin taleplerine yönelik güncel bir kaynak oluşturulması ve bu taleplerin insan hakları hukukuyla ilişkisine dair farkındalık yaratılması hedeflendi. Farklı toplumsal kesimlerden, çocukları ortaöğretimde okuyan ebeveynlerle görüşülerek, ebeveynlerin din derslerinden beklentileri ve din derslerine yönelik eleştirileri ile toplumsal alanda bu konuya ilişkin olarak yürütülen tartışmalara yaklaşımlarının resmedilmesi amaçlandı. Araştırmanın bulguları, proje kapsamındaki diğer çalışmalarla birlikte PODEM tarafından yayın haline getirildi.

“Alevilerin çoğu toplumsal hayatta kimliğini gizlemeyi tercih ediyor, çoğunluğa karışmayı, çoğunluğun bir parçası olmayı istiyor. Din dersi ise Aleviliği açığa çıkarıyor. Seçmeli din dersi veya ders dışı dini uygulamalarda da benzer sorun var. Aleviler bu yüzden dini kimliğin ifşa edilmesine imkan vermeyen bir okul ortamı istiyor. Dindar olmayan Sünnilerin ve gayrimüslimlerin talepleri de bu yönde.”

Bağlantılı Yayınlar:


Eğitimde Çoğulculuk ve İnanç Özgürlüğü: Yetişkinlerin ve Çocukların Gözünden Okullarda Din Dersleri ve Dinin Görünümleri

Bizi Takip Edin