“Eşitlik İçin Babalar” Projesi İzleme Değerlendirme Araştırması, 2016-2018

YADA, AÇEV’in UNTF ortaklığında yürüttüğü ve babaların çocuk gelişiminde ve bakımında sorumluluk üstlenmelerini ve babalarda tutum ve davranış değişikliği sağlamayı amaçlayan “Eşitlik İçin Babalar” projesinin 2016-2018 izleme değerlendirme ve sosyal etki çalışmalarını yürüttü. Çalışma kapsamında Baba Destek Programı katılımcılarıyla anket ve mülakatlar, proje paydaşlarıyla görüşmeler, proje etkinliklerinde gözlem faaliyetleri, atölye çalışmaları ve odak grup çalışmaları gerçekleştirdi.

Bizi Takip Edin