GEF SGP Biyolojik Çeşitlilik Projelerinde Toplumsal Etki Değerlendirmesi ve Hassas Gruplarla Çalışma Alanlarının Belirlenmesi Projesi, 2006 - 2007

UNDP/GEF SGP tarafından ihale edilen projenin temel amacı Program tarafından desteklenmiş projelerin toplumsal etkilerinin belirlenmesi ve Programa proje destek süreçlerinde tasarım ve uygulama esnasında dikkat edilecek toplumsal etki eksenli stratejik kriterlerin oluşturulması idi. Proje sonunda oluşturulan rapor çevre projeleri destekleyen pek çok donör için referans metin özelliği kazandı.

Bizi Takip Edin