Hayata Artı Gençlik Programı, 2005 - 2012

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Coca-Cola Hayata Artı Vakfı ve YADA ortaklığıyla yürütülen “Hayata Artı” Gençlik Programı, oluşturulduğu 2005 yılından 2012 yılına dek 36 şehirde 58 projeye destek verdi. Program her yıl ortalama 7 projeyi destekledi. YADA bu projelerin izleme ve etki değerlendirme çalışmalarını yürüttü. Hazırladığı raporlar, proje destekleme stratejileri konusunda Program’a rehberlik yaptı.
YADA, izleme-değerlendirme çalışmaları kapsamında proje uygulama bölgelerine düzenli ziyaretler gerçekleştirdi. Bu ziyaretlerde proje ekiplerinin yanı sıra projelerin hedef grubunu oluşturan toplumsal gruplar, ilgili kamu kuruluşlarının yetkilileri, bölgedeki sivil toplum kuruluşları ve proje konusu ile ilgili akademisyenlerle görüşmeler yaptı. Projelerin toplumsal etkilerini, ürettiği sonuçların kamu kuruluşlarının politika ve karar üretme süreçlerine olan katkısını ve sivil toplum katılımı üzerindeki etkisini inceledi.
YADA, 2010 yılı itibariyle “Hayata Artı” Gençlik Programı’nın yürütücü kuruluşu oldu ve programın hibe yönetimini gerçekleştirdi. Program tarafından desteklenen projelerin sözleşme yönetimi, izleme-değerlendirme çalışmaları, proje ekiplerinin koordinasyonu, projeleri yürüten STK’ların ve gençlerin proje geliştirme ve yürütme kapasitelerinin artışına katkı sağlayan atölye çalışmaları YADA tarafından gerçekleştirildi.
Program hakkında ayrıntılı bilgi için: www.hayataarti.org

Bizi Takip Edin