Kadının Ekonomik Güçlenmesine Dair Paydaşların Algı ve Beklentileri, 2017

Araştırmayla, UN Women’ın Türkiye’de gerçekleştirmeyi planladığı özel sektör işbirliklerine yönelik girdi sağlamak hedeflendi. Bu araştırma kapsamında gerçekleştirilen analiz, kadınların ekonomik olarak güçlenmesi alanında önde gelen paydaşlarla yapılan görüşmelere dayanarak hazırlandı. Görüşmelerin yanı sıra, paydaşların yaklaşımlarını analiz için genel bir arka plan sağlandı. Üçüncü bir kaynak, 24 Mayıs’ta İstanbul’da yapılan “Şirketler ve BM Kadın Birimi İşbirliği Atölyesi” nden çıkan tartışmalar oldu.

Uluslararası örgütler, sendikalar, akademi, devlet kuruluşları, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları (STK’lar) ve özel sektör temsilcileri ile toplam 35 yarı yapılandırılmış görüşme yapıldı. Araştırmaya dahil edilen kuruluşlar ve bireyler, çeşitli görüş ve ilişkileri yansıtacak şekilde belirlendi.

Bu araştırma için aşağıdaki kuruluşlarla görüşmeler gerçekleştirildi:

  • Uluslararası kuruluşlar: Birleşmiş Milletler, UNFPA, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ve ILO dahil olmak üzere kadınların ekonomik güçlenmesi alanında faaliyet gösterenler.
  • Kamu Kuruluşları: Kalkınma Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Ticaret ve Borsalar Odası dahil olmak üzere ayrıntılı ve politik yapım ve uygulama.
  • STK’lar: Toplumsal cinsiyet konularında müzakerelere katılan ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili projeler yürüten STK’lar.
  • Sendikalar: İşverenler ve işçi sendikaları.
  • Özel Sektör: Kadınların güçlendirme projelerini uygulayan veya böyle projeler içinde yer alan şirketlerle ilgili kampanyalar.
  • Akademisyenler: Ekonominin ve kadının güçlenmesi konusuna odaklanan sosyal bilimciler.

Bizi Takip Edin