“Kadınların Siyasi Katılım Yoluyla Güçlendirilmesi” Projesi İzleme Değerlendirme Araştırması, 2016-2018

YADA, AÇEV’in UN Women ortaklığında yürüttüğü ve kadınların karar alma süreçlerine katılımını artırmayı amaçlayan “Kadınların Siyasi Katılım Yoluyla Güçlendirilmesi” projesinin 2 yıllık izleme değerlendirme ve sosyal etki çalışmalarını yürüttü. Değerlendirme sonuçları, programın devam faaliyetlerinin yeniden şekillenmesine katkıda bulundu.

Bizi Takip Edin