Mercedes-Benz Türk, MobileKids Projesi Sosyal Etki Analizi, 2018

Çalışmanın amacı; Mercedes-Benz Türk’ün TEGV iş birliğinde yürüttüğü “Mobile-Kids Trafik Eğitimi” projelerinin, hedeflediği değişimler ekseninde hedef gruplarda meydana getirdiği sosyal etkileri değerlendirmekti. Verilen eğitimlerin çocuklar üzerindeki etkilerini gözlemlemek, değerlendirmek amacıyla, bu etkiye tanık olan paydaşlarla niteliksel ve niceliksel çalışmalar gerçekleştirildi.

Bizi Takip Edin