Savunuculuğun Güçlendirilmesi: Sivil Toplumun Medya Katılımı Projesi, 2017

Türkiye’de sivil toplum haberciliğinin yaygınlaştırılması, STK’ların medyaya katılım olanakları, savunuculuk ve iletişim kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen Proje kapsamında Diyarbakır, İzmir, Mersin, Konya ve Trabzon’da sivil toplum kuruluşlarıyla atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Atölye çalışmalarında, ildeki sivil toplum kuruluşlarının etkili içerik üretme kapasitelerine katkıda bulunmak amacıyla, haber üretme egzersizleri gerçekleştirildi, sivil toplum haberciliği üzerine tartışmalar yürütüldü. Atölye çalışmalarının yapıldığı illerde sivil toplum haberciliğini yaygınlaştırmak amacıyla yerelde görev alan gazetecilerle ortak çalışmalar gerçekleştirildi ve atölyelerin ardından katılımcı STK’larla içerik üretim çalışmaları sürdürüldü. Projenin son etkinliği, “Sürdürülebilir Kentler, Çevre Sorunları, Kalkınma ve Yoksullukla Mücadeleyi Tartışmak için Diyarbakır’da Buluşuyoruz” başlığıyla Diyarbakır’da gerçekleştirildi. Diyarbakır’da Türkiye’de çevre alanında çalışan farklı kurumların bir araya geldiği ve ortaklaşan ve ayrışan problem ve tartışmalarını tartıştığı bu etkinlik de projenin uygulama alanlarından biri oldu.

Bizi Takip Edin