SGP’nin Biyolojik Çeşitlilik Koruma Projelerinde Toplumsal Etki Çalışması, 2007

Küresel Çevre Fonu (Global Environment Facility -GEF), BM Kalkınma Programı (UNDP), BM Çevre Programı (UNEP) ve Dünya Bankası tarafından yönetilen ortak bir çevre programı olan Small Grant Program (SGP) Program tarafından desteklenmiş projelerin toplumsal etkilerinin belirlenmesi ve Programa proje destek süreçlerinde tasarım ve uygulama esnasında dikkat edilecek toplumsal etki eksenli stratejik kriterlerin oluşturulması idi. Proje sonunda oluşturulan rapor çevre projeleri destekleyen pek çok donör için referans metin özelliği kazandı.

Bizi Takip Edin