Sivil Diyaloğun Geliştirilmesi ve İzlenmesi Projesi, 2018-2020

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Proje ile STK’ların politika oluşturma süreçlerine demokratik katılımlarına katkıda bulunmak ve toplumun çeşitliliğini gözeterek STK-kamu-özel sektör diyaloğunu ve ilişkilerini geliştirmek hedeflendi. 

Proje kapsamda birbirini besleyen 3 farklı araştırma tasarlandı. Bu araştırmalar; (1) Diyalog Haritalama: Sivil toplum-kamu-özel sektör arasındaki diyaloğun haritasının çıkarılması, (2) Diyalog İzleme: Bu sektörler arasındaki diyaloğun izlenmesi ve (3) Medya İzleme: STK’ların kamuoyunu ve karar vericilerin kararlarını etkilemek için kullandığı formları, boyutları ve kanalların izlenmesi, analiz edilmesi şeklinde kurgulandı. Bu araştırmaların sonuçlarını tartışmaya açmak ve paylaşmak amacıyla sivil toplum, kamu ve özel sektör temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelinecek toplantılar, atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu kapsamda; Diyalog Haritalama çalışmasından çıkan sonuçlar, ilgili paydaşları bir araya getirerek yapılacak atölyelerde tartışıldı.  Diyalog İzleme araştırmasına öneri ve geri bildirim almak üzere, kanaat önderleri ve STK’larla bir araya gelinerek Ortak Prensipler Atölyesi düzenlenecek. Medya İzleme araştırmasından çıkan sonuçları paylaşmak ve tartışmak üzere Diyalog Yuvarlak Masa toplantıları gerçekleştirilecek.

STK’lar arası diyalog önceliği çerçevesinde STK’ların çalıştıkları konuların yaygınlaştırılması için kapasitelerinin artırılmasına hizmet edecek olan “Etki Odaklı İletişim ve Tasarım” atölyeleri düzenlendi. Bu kapsamda Türkiye’nin farklı illerinde atölye çalışmaları düzenlenerek STK’ların konularını, meselelerini odağa alan bir yaklaşımla etki odaklı çalışmalar yürütmelerine katkıda bulunulması hedeflendi. Atölyelerin ardından, daha dar bir grupla danışmanlık faaliyetleri yürütülerek vaka çalışmaları üretilecek. 

Ayrıca, siyasi, etik, kültürel vb. nedenle birbirlerine mesafeli duran STK’ların yüz yüze olarak bir araya gelmelerine ve kendilerini diğer STK’lar, kamu ve özel sektör ile etkileşime açmalarına hizmet etmek üzere belli temalar altında Meydan buluşmaları gerçekleştiriliyor.

Bizi Takip Edin