Sivil Toplum Sektörünün Etkisi Araştırması: Türkiye’de AB Desteklerinin Sivil Toplum Sektörünün Etkisindeki Payı, 2022

Türkiye’de Sivil Toplum Sektörünün Etkisi Araştırması, Türkiye Cumhuriyeti ve AB tarafından desteklenen ve AB Başkanlığı tarafından uygulanan Kamu ve STK’lar Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı desteği ile TAV, İKV ve YADA iş birliğinde yürütülen AB İzleme Ağı Projesi kapsamında gerçekleştirildi. Türkiye’de Sivil Toplum Sektörünün Etkisi Araştırmasıyla sivil toplum sektörünün etkisine dair verileri derlemek ve bu verilerin gelecek dönem desteklerine ve sivil toplum kuruluşlarının bu desteklere yönelik taleplerine bir zemin oluşturması hedeflendi. Araştırma kapsamında ilgili bakanlık ve kurumlar ile derinlemesine görüşmeler, Türkiye sivil toplum evrenini temsil eden 1004 sivil toplum kuruluşu ile anket çalışmaları ve derinlemesine görüşmeler ışığında seçilen 10 projenin bileşenleri ve hedef grubundan kişiler ile derinlemesine mülakatlar gerçekleştirildi.

Bağlantılı Yayınlar:


Sivil Toplum Sektörünün Etkisi Araştırması: Türkiye’de AB Desteklerinin Sivil Toplum Sektörünün Etkisindeki Payı

Bizi Takip Edin