STK’ların Ulusal Medyadaki Temsili Medya Analizi, 2021

Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Sivil Diyaloğun Güçlenmesi” projesi kapsamında yapılan “STK’ların Ulusal Medyadaki Temsili: Medya Analizi” araştırması ile, Türkiye’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının ulusal medyada ne kadar görünür oldukları, sivil toplum haberlerinin genel görünümünün nasıl olduğu, hangi etkinlik ve haber türünün görünürlük anlamında öne çıktığını, hangi sivil toplum örgütünün faaliyet alanı ve sivil topografya kategorisine göre daha çok ulusal medyada yer alabildiğini, içeriklerin STK’lar ve toplum tarafından nasıl tonlara sahip olduğunun anlaşılması açısına katkıda bulunacak bir analiz yapıldı. Bir yandan da sivil toplum alanında çalışanlar, akademisyenler ve medya uzmanları gözünden Türkiye’nin medya bağlamındaki görünümü ve STK’ların görünürlüğü üzerine değerlendirmeler yapıldı. Bu amaçlarla, niteliksel ve niceliksel yöntemlerin bir arada kullanıldığı karma bir modelle, ilk aşamada ulusal basılı medyada 1 Temmuz 2019 ile 1 Temmuz 2020 arasındaki 12 aylık süre içerisinde yapılan haberler incelendi ve ikinci aşamada ön bulgular sivil toplum ve medya temsilcileri, özel sektör ve akademiden uzmanlarla gerçekleştirilen derinlemesine mülakatlarda değerlendirildi.

Bağlantılı Yayınlar:


STK’ların Ulusal Medyadaki Temsili Medya Analizi

Bizi Takip Edin