Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) Paydaş Buluşması, 2016

İçerik danışmanlığı ve yürütücülüğünü YADA’nın üstlendiği paydaş buluşması, SKD’nin stratejik olarak odaklandığı alanların paydaşlar nezdinde kavramsal düzeyde anlaşılmasının sağlanması, paydaşların Türkiye iş dünyası için önemli gördükleri meseleleri Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kavram dünyası üzerinden ifade etmeleri ve yeni dönemde SKD’nin ilerleyeceği yön ve çalışma gruplarının görevleri ile ilgili hedef önerilerini sunmaları amaçladı.

Bizi Takip Edin