Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcı Olan Toplumsal Norm ve Tutumların Değişmesi için Savunuculuk İnisiyatiflerinin ve Araçlarının Değerlendirmesi (Assessment of Advocacy Initiatives and Tools for Changing Gender Discriminatory Social Norms and Attitudes), 2017 - 2018

Bu proje, BM Kadın Birimi (UN Women) tarafından AB’nin desteğiyle gerçekleştirilen “Implementing Norms, Changing Minds” programı kapsamında gerçekleştirildi. Arnavutluk, Bosna-Hersek, Makedonya, Karadağ, Kosova, Sırbistan ve Türkiye’de cinsiyet eşitliği ve kadınlara yönelik şiddet konularındaki girişimlerin araçlarını ve etkinliklerini tespit etmek ve bunların etkililiğini ölçmeyi amaçlayan proje kapsamında, projeler bazında sosyal etki değerlendirmesi yapılarak ve raporlanarak ilerleyen dönemlerde gerçekleştirilecek çalışmalar için öneriler ortaya koyuldu.

Bağlantılı Yayınlar:


Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcı Olan Toplumsal Norm ve Tutumların Değişmesi için Savunuculuk İnisiyatiflerinin ve Araçlarının Değerlendirmesi (Assessment of Advocacy Initiatives and Tools for Changing Gender Discriminatory Social Norms and Attitudes)

Bizi Takip Edin