Toplumsal Söylemlerde Endüstriyel Tavuk, 2018

Greenpeace tarafından yürütülen Endüstriyel Tavuk Karşıtı Kampanya çerçevesinde kullanılan/kullanılması planlanan mesajların farklı toplumsal kesimler tarafından nasıl algılandığını incelemek amacıyla bir algı araştırması yürütüldü. Bu kapsamda öncelikle 2016 yılında yine Greenpeace için aynı konu başlığı altında yürütülen “Toplumsal Söylemlerde Endüstriyel Tavuk Tüketimi” araştırması sosyal medya analizi çalışması tekrar edildi ve iki yıl içerisinde söylemlerde gerçekleşen değişim ve dönüşümler resmedildi. Saha araştırması kapsamında ise kampanya mesajları için mülakat ve odak gruplar yoluyla konsept testleri gerçekleştirildi.

Bizi Takip Edin