Türkiye’de STK’ların Halkla İlişkiler Deneyimi: Algı, Yaklaşım ve Uygulamalar, 2014

Doç. Dr. Seçil Deren Van Het Hof ve Mehmet Ali Çalışkan tarafından gerçekleştirilen TÜBİTAK 1001 Araştırma Projeleri Programı destekli araştırma Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının halkla ilişkilere yönelik algı ve yaklaşımlarını, yürüttükleri etkinlik ve uygulamaları karşılaştırmalı olarak ele alarak halkla ilişkiler ve iletişim alanındaki uzmanlık düzeylerini betimlemeyi ve farklı sivil toplum kuruluşlarının iletişim uygulamalarının halkla ilişkiler modelleriyle incelenmesini hedefledi. Bu kapsamda 60 STK ile derinlemesine mülakat, 60 STK için derinlemesine olmak üzere STK’lar üzerine haber medyası taramaları gerçekleştirildi.

“Paydaşlar arasında öncelikli olmasını beklediğimiz diğer STK’lar ve kamu kurumlarıyla olan iletişim, STK’ların kendi performans algılarıyla uygulamaları arasındaki mesafenin yine açık olduğu bir alandır. Diğer STK’larla iletişim konusunda göze çarpan bir diğer sonuç iletişiminin kuvvetli olduğunu söyleyen STK’ların ya kendilerine benzeyen kardeş kuruluşlarla ya da destek vermeye çalıştıkları küçük kuruluşlarla tanışıklık ve takip halinde olmalarıdır. STK’ların çok küçük bir azınlığı diğer STK’larla olan iletişimsizliği mesele edinmiştir. Kamu kurumlarıyla olan iletişimde de benzer şekilde kurumların büyük çoğunluğunun ya bir iletişimi söz konusu değildir ya da iletişim uygulamalarında sadece tek taraflı bir talep/destek arayışı söz konusudur.”

Bağlantılı Yayınlar:


Türkiye’de STK’ların Halkla İlişkiler Deneyimi: Algı, Yaklaşım ve Uygulamalar

Bizi Takip Edin