Türk Gençliği Konuşuyor: Gençlerin Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Katılım Süreci ve Üyeliği Üzerine Düşünceleri, 2004-2005

2004-2005 yıllarında Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği tarafından Ufuklar ve Mozaik Programı Çerçevesinde desteklenen ve Türk Sosyal Bilimler Derneği tarafından yürütülen araştırma projesinin tasarımı ve raporlaştırılmasına da katılan YADA veri toplanması ve analizini gerçekleştirdi.

Bizi Takip Edin