Türkiye’de Gönüllü Kuruluşlarda Sivil Toplum Kültürü, 2007-2009

YADA, sivil toplum ve sivil toplum kuruluşları ile ilgili çalışmalarından edindiği deneyim ile 2007 yılında ODTÜ Sosyoloji Bölümü ve Koç Üniversitesi’nden uzman akademisyenlerle birlikte Türkiye’nin konu ile ilgili en kapsamlı araştırmasını gerçekleştirdi. TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma çalışması, Türkiye’deki gönüllü kuruluşlarda sivil toplum kültürünü çeşitli boyutlarıyla inceledi. Türkiye temsili bir örneklem ile gerçekleştirilen araştırma, 26 ilde 2487 STK’yı ve 4500 STK yöneticisini kapsadı.

“Bu çalışmanın çıktısı olan “Sivil Topoğrafya” adını verdiğimiz tasnifin mevcut tasniflerden farklı ve geçerli bir araç olduğu yönündedir. Bu tasnife kılavuzluk eden analiz düzeylerinin başında kuruluşların ne için (neye hizmet etmek için) kuruldukları ve faaliyette bulundukları gelmektedir. Buradaki “ne için” sorusunun yanıtı da sektörel açıdan ya da bir başka deyişle faaliyet alanı açısından değil, fonksiyonel açıdan aranmıştır. Sözgelimi bu soruya, “engellilik alanında faaliyette bulunmak için” yanıtı, sivil topoğrafya tasnifinin aradığı yanıt kategorisinde olan bir yanıt değildir. Bir engelli kuruluşu, engelliler için yardım toplamayı, bir diğeri engelliler arasında sosyalleşme sağlamayı, biri bir spor kulübü olarak faaliyet göstermeyi, bir başkası hak arama faaliyetleri yapmayı, biri yardıma muhtaç engellileri korumayı, bir diğeri de bu alanda uzman bilgi üretmeyi önüne koymuş olabilir. Dolayısıyla engelli bir kuruluşun engellik alanında hangi faaliyetleriyle hangi fonksiyonu sağladığı Sivil Topoğrafya Tasnifi’nin yanıtı aradığı sorudur. Bulguların değerlendirilmesi ile önerilen tasnifteki 12 kategori şunlardır: 1. Özörgüt, 2. Savunucu, 3. Siyasi Yönelim, 4. Uzman, 5. Hayırsever, 6. Yapma, Yaşatma, Güzelleştirme, 7. Hemşeri, 8. Kulüp, 9. Sosyalizasyon, 10. Yan Kuruluş, 11. Pazar Eksenli, 12. Meslek/Sektör Eksenli.”

Bağlantılı Yayınlar:


Türkiye’de Gönüllü Kuruluşlarda Sivil Toplum Kültürü

Bizi Takip Edin