Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Üçgeni: Şirketler, Toplum ve Sivil Toplum Kuruluşları, 2007-2008

TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projesi, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi ile gerçekleştirildi. Proje, “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” kavramının Türkiye’de şirketler, toplum ve sivil toplum kuruluşları tarafından nasıl algılandığını, ne tür hedefler ve beklentilerle gerçekleştirildiğini inceledi. Araştırma sırasında sosyal bilimler alanında ilk kez YADA tarafından uygulanan bilişsel haritalama metoduna başvuruldu.

“KSS projeleri toplum tarafından büyük ölçüde tanınmamaktadır. Katılımcıların çeşitli projeleri duyup duymamaları konusundaki “dürüstlükleri”ni tespit etmek için seçenekler arasına yerleştirilen ve aslında olmayan Analar Ağlamasın ve Çocuklar Aç Kalmasın isimli projelerden her biri örneklemin yaklaşık beşte biri tarafından tercih edilmişlerdir. Gerçekten var olan projelerden bir çoğu ise örneklemin çoğunluğu tarafından tanınmamaktadır. Bu durum KSS iletişiminin zayıf bir alan olduğunu ortaya çıkarmaktadır.”

Bağlantılı Yayınlar:


Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Üçgeni: Şirketler

Bizi Takip Edin