Türkiye’de Sivil Toplum Diyaloğunu Güçlendirmek, 2018-2020

UNDEF tarafından desteklenen Proje, daha etkili ve demokratik bir sivil toplum anlayışı için; STK’lar arasında diyalog, iş birliği ve müzakereyi mümkün kılacak yeni zeminler ve mekanizmalar oluşturmayı amaçlanarak tasarlandı. Proje ile Türkiye’deki farklı kimlik ve kökenden gelen STK’lar arasındaki diyaloğu ve işbirliğini mümkün kılmak için yeni mekanizmaların oluşturulmasına, karşılaşmaları zenginleştirerek ve değişimi sağlayarak, STK’ların politika süreçlerine demokratik katılımının güçlendirilmesine katkıda bulunmak hedeflendi. 

Bu doğrultuda; farklı temalar altında sivil toplum gündemindeki meseleleri tartışmak, siyasetin etnik, dini ve kültürel kimlik eksenli çeşitliliği, güç odaklı sığ bir rekabete çekerek ürettiği kutuplaştırıcı etkiyi, ele aldığı meselelerin sınırları içerisinde derinleşerek kırabilen bir ortak sivil toplum zemini olabilmek için Meydan buluşmaları serisi düzenlenmeye başladı. 

Meydan buluşmalarının ilki Haziran 2018’de “Hepimize ait şehirleri, hep birlikte konuşmak için” çağrısıyla farklılıkların bir arada yaşayabileceği şehirleri konuşmak üzere çeşitli alanlarda çalışan STK’ları bir araya getirdi. İkincisi ise “Mülteci meselesi kimin meselesi?” çağrısıyla mültecilik alanında yapılan çalışmaları farklı kökenden gelen STK’larla birlikte konuşmak, bu alandaki ihtiyaçları birlikte tartışmak ve bir arada yaşamın nasıl mümkün olabileceğine dair tartışmalar yürütmek üzere Kasım 2018’de gerçekleşti. Üçüncü Meydan ise “Yerel yönetimler eğitimin neresinde?” sorusu altında eğitim, çocuk, kadın, engelli gibi alanlarda çalışan sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve yerel yönetim temsilcileri bir araya getirildi. Meydan buluşmalarının ardından daha küçük gruplarla konu bazlı diyalog ve savunuculuk alanlarında atölye çalışmaları düzenlendi. 

Proje kapsamında ayrıca STK’ların medyadaki görünürlüğü analiz edilerek, ilgili fikir liderleriyle çıktıları tartışmak üzere bir arama konferansı düzenlenmesi planlanıyor. 

Meydan manifestosu

Meydan buluşmaları raporları

Meydan kapsamında üretilen haberler

Bizi Takip Edin