Türkiye’de Yaşlılık Tahayyülleri ve Pratikleri Araştırması, 2019

YADA’nın AvivaSA desteğiyle ve Doç. Dr. Özgür Arun’un akademik danışmanlığıyla 2018 yılının son çeyreğinde başladığı “Türkiye’de Yaşlılık Tahayyülleri ve Praktikleri Araştırması”yla Türkiye’deki orta yaş ve yaşlı nüfusun; yaşlılığı nasıl tarif ettiği ve nasıl tahayyül ettiği gibi sorularla yaşlılık algısını ortaya koymak, yaşlılık tecrübeleri, planları, yatırımları, potansiyelleri ve gündelik yaşam tecrübeleri gibi konulara odaklanarak olgusal durumu tespit etmek hedeflendi. Türkiye temsili bu bağlamda ilk kez yapılan araştırma kapsamında; 12 ilde yarısı 35-64 yaş aralığı yarısı 65 yaş ve üstü olan toplam 2400 kişiyle anket çalışması, 60 kişiyle de derinlemesine görüşmeler gerçekleştirildi. Derinlemesine görüşmeler Bulanık Bilişsel Haritalama yöntemi ile analiz edilerek, bir yandan niteliksel olarak algıyı derinlemesine anlama, diğer yandan da sonuçları niceliksel olarak resmetme imkânı bulundu. Bu yöntem ile yaşlılara ve yaşlanmaya yönelik algının ve kalıp yargıların neler olduğu ve ne kadar güçlü oldukları, kaynakları, ne tür dinamiklerden beslendikleri ortaya çıkarıldı. Ortaya çıkan en belirgin meseleler; Türkiye’nin yaşlanmaya hazır olmaması, yaşlılığa karşı olan negatif algı ve yaşlıların uğradığı ayrımcılık oldu.

Bağlantılı Yayınlar:


Türkiye’de Yaşlılık Tahayyülleri ve Pratikleri Araştırması

Bizi Takip Edin