Türkiye’deki özel sektör ile işbirlikleri raporu, 2017

YADA bu çalışmada, BM Kadın Birimine Türkiye’de özel sektörle nasıl ilişki kurabilecekleri konusundaki tartışmalarını kolaylaştırmak için girdiler sağlamayı amaçladı. Bu çalışmayla BM Kadın biriminin özel sektör katılım stratejisine ve Türkiye için yol haritasına girdi sağlandı. Literatür taraması, masabaşı çalışması ve derinlemesine görüşmelerden yola çıkılarak yapılan analizde aşağıdaki sorulara cevap arandı:

  • BM Kadın Birimi neden özel sektörle işbirliği yapmalı?
  • BM Kadın Birimi özel sektörle nasıl işbirliği yapabilir, hangi yöntemleri kullanabilir?
  • Kadının güçlenmesi alanındaki paydaşlar özel sektör işbirlikleri konusunda ne düşünüyor?
  • Farklı BM birimlerinin özel sektörle işbirliği tecrübesine ilişkin örnekler neler?
  • BM Kadın Birimine neler önerilebilir?

Bizi Takip Edin