Unilever Sürdürebilir Yaşam Planı 7. Yıl Paydaş Buluşması, 2018

Unilever’in Sürdürülebilir Yaşam Planı kapsamında düzenli olarak düzenlediği Paydaş Çalıştayı, sivil toplum temsilcileri, sosyal girişimciler, akademisyenler, medya ve iş dünyasından 70’e yakın uzmanın katılımıyla gerçekleştirildi. Unilever’in mevcut sürdürülebilirlik hedeflerinin ötesini anlamak ve paydaşlarının görüşlerini almak amacıyla gerçekleştirdiği küresel araştırmanın sonuçlarının ilk kez paylaşıldığı çalıştayda, paydaşlar gruplara ayrılarak Gıda Atığı, Sağlık ve Hijyen, Paket Atığı, Sürdürülebilir Beslenme, Su Yönetimi başlıkları altında ihtiyaçlar ve çözüm önerilerini tartıştı.

Bizi Takip Edin