Üniversiteler, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, özel şirketler, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları gibi farklı paydaşlarla işbirlikleri geliştirerek çeşitli araştırma projeleri tasarlıyor ve yürütüyoruz. Bugüne kadar 70’in üzerinde araştırma projesi gerçekleştirdik, raporlar ve kitaplar yayınladık.

Öncelik verdiğimiz araştırma alanları ve konuları

Türkiye’de sivil toplum kültürünün yapısı ve sivil toplum kuruluşlarının durumu

Sivil toplumun; toplum, yerel yönetimler ve hükümet nezdindeki itibarı ve sivil topluma duyulan güven

Gençlik, toplumsal cinsiyet, ayrımcılık gibi toplumsal gündemde yer edinmiş konular ve bu konuların sivil toplum kuruluşlarıyla bağları

İzleme-değerlendirme, paydaş analizi, kurumsal itibar ve etki değerlendirme çalışmaları

Sivil Toplum Sektörünün Etkisi Araştırması: Türkiye’de AB Desteklerinin Sivil Toplum Sektörünün Etkisindeki Payı

Türkiye’de Sivil Toplum Sektörünün Etkisi Araştırması, Türkiye Cumhuriyeti ve AB tarafından desteklenen ve AB Başkanlığı tarafından uygulanan Kamu ve STK’lar Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı desteği ile TAV, İKV ve YADA iş birliğinde yürütülen AB İzleme Ağı Projesi kapsamında gerçekleştirildi. Türkiye’de Sivil Toplum Sektörünün Etkisi Araştırmasıyla sivil toplum sektörünün etkisine dair […]

2022
Sivil Toplum Sektörünün Etkisi Araştırması: Türkiye’de AB Desteklerinin Sivil Toplum Sektörünün Etkisindeki Payı

Türkiye’de Ne Eğitimde Ne İstihdamda (NEET) Gençlerin İhtiyaçları, Problemleri, Gelecekten Beklentileri

YADA Vakfı’nın sivil toplumu ve ilgili diğer paydaşları, siyasal ve toplumsal konularda bilgilendirme ve yönlendirme maksadıyla yaptığı araştırmalardan biri olan “Türkiye’de Ne Eğitimde Ne İstihdamda (NEET) Gençlerin İhtiyaçları, Problemleri, Gelecekten Beklentileri” araştırmasıyla NEET grubundaki gençlerin temel dinamiklerini, tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek amaçlandı. 2020 yılında saha çalışmaları yürütülen araştırma kapsamında literatür taraması yapılarak gençlerin mevcut […]

2021
Türkiye’de Ne Eğitimde Ne İstihdamda (NEET) Gençlerin İhtiyaçları, Problemleri, Gelecekten Beklentileri

Diyalog Haritalama Araştırması

YADA Vakfı’nın 2018-2021 yılları arasında yürüttüğü Avrupa Birliği tarafından desteklenen Sivil Diyaloğun Geliştirilmesi ve İzlenmesi Projesi ile STK’ların politika oluşturma süreçlerine demokratik katılımlarına katkıda bulunmak ve toplumun çeşitliliğini gözeterek STK-kamu-özel sektör diyaloğunu ve ilişkilerini geliştirmek hedeflendi. Proje kapsamda yapılan Diyalog Haritalama Araştırmasıyla sivil toplum-kamu-özel sektör arasındaki diyaloğun haritasının çıkarılması, bu alandaki diyalog boşluklarının ortaya konması, bu boşlukların […]

2021
Diyalog Haritalama Araştırması

STK’ların Ulusal Medyadaki Temsili Medya Analizi

Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Sivil Diyaloğun Güçlenmesi” projesi kapsamında yapılan “STK’ların Ulusal Medyadaki Temsili: Medya Analizi” araştırması ile, Türkiye’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının ulusal medyada ne kadar görünür oldukları, sivil toplum haberlerinin genel görünümünün nasıl olduğu, hangi etkinlik ve haber türünün görünürlük anlamında öne çıktığını, hangi sivil toplum örgütünün faaliyet alanı ve sivil topografya […]

2021
STK’ların Ulusal Medyadaki Temsili Medya Analizi
 • Türkiye ve Fransa’da Çokkültürlülük: Bir Arada Yaşam Birlikte Mümkün mü?, 2020

  Avrupa Birliği tarafından desteklenen, AB Bașkanlığı tarafından uygulanan Sivil Toplum Diyaloğu V Programı kapsamında Fransa’da faaliyet gösteren AMSED (Migration Association, Solidarity and Exchanges for Application Platform) kuruluşuyla birlikte yürüttüğümüz “Türkiye ve AB’de Sivil Toplum Kuruluşlarının Çokkültürlülük Yaklaşımının Güçlendirilmesi” projesi kapsamında bir haritalama çalışması gerçekleştirdik: “Türkiye ve Fransa’da Çokkültürlülük: Bir Arada Yaşam Birlikte Mümkün mü?”.

  Türkiye ve Fransa’da Çokkültürlülük: Bir Arada Yaşam Birlikte Mümkün mü?
 • Kürt Gençler ’20: Benzerlikler, Farklar, Değişimler, 2020

  İngiltere Büyükelçiliği ve Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin desteğiyle, Kürt Çalışmaları Merkezi ve Rawest Araştırma ile yürüttüğümüz araştırma Kürt Gençler ’20: Benzerlikler, Farklar, Değişimler Raporu yayımlandı. Türkiye gençliğinin önemli bir kısmını oluşturan Kürt gençler hem Kürt siyasetinin hem de genelde Türkiye siyasetinin dönüşümünde kilit bir rol oynuyor. Mevcut çalışma, Türkiyeli Kürt gençlerin ve genç […]

  Kürt Gençler ’20: Benzerlikler, Farklar, Değişimler
 • Sivil Toplumun Medyadaki Görünürlüğü Analizi, 2020

  YADA Vakfı’nın 2018-2020 yılları arasında Birleşmiş Milletler Demokrasi Fonu (UNDEF) desteğiyle yürüttüğü “Türkiye’de Sivil Toplum Diyaloğunun Güçlendirilmesi” projesi ile Türkiye’deki farklı kimlik ve kökenden gelen sivil toplum kuruluşları arasında diyalog kurulması ve olası işbirlikleri için yeni mekanizmalar oluşturulmasına katkıda bulunmak hedeflendi. Proje kapsamında yapılan Sivil Toplumun Medyadaki Görünürlüğü Araştırması ile Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının, bu […]

  Sivil Toplumun Medyadaki Görünürlüğü Analizi
 • Kadınların Siyaset Algısı Araştırması, 2019

  Türkiye örnekleminde kadınlarla gerçekleştirilen çalışmada, kadınların siyaset kavramına ve siyasete ilişkin kavramlara bakışları, gündelik hayatlarında ve güncel politika bağlamında karar alma süreçlerine katılımına yönelik algılarına yönelik analizlerin paylaşılması hedeflendi.

  Kadınların Siyaset Algısı Araştırması
 • Sabancı Vakfı Davetli Hibe Programı Danışmanlık ve İzleme Değerlendirme Faaliyetleri, 2018-2019

  Çalışma, 2018 ve 2019 yıllarında Sabancı Vakfı’nın davetli hibe programı kapsamında desteklediği ve mülteciler, erken yaşta zorla evlilikler ve engelli hakları konularını içeren projelerin izleme değerlendirme ve etki değerlendirme faaliyetlerini yürüterek proje ve programların tasarım ve uygulamalarına katkıda bulunmayı hedefledi.

  Sabancı Vakfı Davetli Hibe Programı Danışmanlık ve İzleme Değerlendirme Faaliyetleri
 • Yurt Yönetici Ve Öğretmenlerinin Eğitimi Programı, İzleme-Değerlendirme Çalışması, 2019

  Aydın Doğan Vakfı tarafından, kız yurtlarında görev alan öğretmen ve idarecilerin, kız çocukların kendilerini geliştirmeleri ve güçlenmeleri için kolaylaştırıcı rol üstlenmelerine yardımcı olacak algılar geliştirmelerine ve bu yönde kapasitelerinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği eğitim programının izleme-değerlendirme çalışması yapıldı, programın gelişimine katkıda bulunacak öneriler geliştirildi.

  Yurt Yönetici Ve Öğretmenlerinin Eğitimi Programı, İzleme-Değerlendirme Çalışması
 • Yenilenebilir Enerji Söylem Analizi ve Algı Araştırması, 2019

  YADA tarafından yürütülen çalışma, yenilenebilir enerjinin toplumun algısında hangi kavramlarla yer bulduğunu, hangi argümanlar/söylemler çerçevesinde tartışıldığını, bunların etki güçleri ve yaygınlık düzeylerini keşfetmeyi amaçladı.

  Yenilenebilir Enerji Söylem Analizi ve Algı Araştırması
 • Kömür Yakıtlı Termik Santraller Söylem Analizi ve Algı Araştırması, 2019

  2014 yılında YADA tarafından gerçekleştirilen ve kömüre ve kömür yakıtlı termik santrallere yönelik Türkiye toplumunun algı dünyasında gelişen temel pozisyonların tespit edilmesi ve bu pozisyonlarda belirginleşen söylem kümelerinin ortaya konulmasını amaçlayan çalışma, 2019 yılında tekrar edildi ve aradaki mesafe, değişim raporlandı.

  Kömür Yakıtlı Termik Santraller Söylem Analizi ve Algı Araştırması
 • Türkiye’de Yaşlılık Tahayyülleri ve Pratikleri Araştırması, 2019

  YADA’nın AvivaSA desteğiyle ve Doç. Dr. Özgür Arun’un akademik danışmanlığıyla 2018 yılının son çeyreğinde başladığı “Türkiye’de Yaşlılık Tahayyülleri ve Praktikleri Araştırması”yla Türkiye’deki orta yaş ve yaşlı nüfusun; yaşlılığı nasıl tarif ettiği ve nasıl tahayyül ettiği gibi sorularla yaşlılık algısını ortaya koymak, yaşlılık tecrübeleri, planları, yatırımları, potansiyelleri ve gündelik yaşam tecrübeleri gibi konulara odaklanarak olgusal durumu […]

  Türkiye’de Yaşlılık Tahayyülleri ve Pratikleri Araştırması
 • “Önemli Denizel Biyolojik Çeşitlilik Alanlarında İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi” Projesi, Pilot Bölgeler Paydaş Araştırması, 2019

  UNDP ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen “Önemli Denizel Biyolojik Çeşitlilik Alanlarında İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi” projesi için, projenin pilot bölgeleri olarak seçilen dört bölgede bölgeleri tanımak, öne çıkan meselelerini anlamak ve bölgede proje konularıyla ilgili alanlarda faaliyet gösteren paydaşların istilacı yabancı türler ve […]

  “Önemli Denizel Biyolojik Çeşitlilik Alanlarında İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi” Projesi, Pilot Bölgeler Paydaş Araştırması
 • Türkiye’de Yaşlılık Tahayyülleri ve Pratikleri Araştırması, 2019

  YADA’nın AvivaSA desteğiyle ve Doç. Dr. Özgür Arun’un akademik danışmanlığıyla 2018 yılının son çeyreğinde başladığı “Türkiye’de Yaşlılık Tahayyülleri ve Praktikleri Araştırması”yla Türkiye’deki orta yaş ve yaşlı nüfusun; yaşlılığı nasıl tarif ettiği ve nasıl tahayyül ettiği gibi sorularla yaşlılık algısını ortaya koymak, yaşlılık tecrübeleri, planları, yatırımları, potansiyelleri ve gündelik yaşam tecrübeleri gibi konulara odaklanarak olgusal durumu […]

  Türkiye’de Yaşlılık Tahayyülleri ve Pratikleri Araştırması
 • Toplumsal Söylemlerde Endüstriyel Tavuk, 2018

  Greenpeace tarafından yürütülen Endüstriyel Tavuk Karşıtı Kampanya çerçevesinde kullanılan/kullanılması planlanan mesajların farklı toplumsal kesimler tarafından nasıl algılandığını incelemek amacıyla bir algı araştırması yürütüldü. Bu kapsamda öncelikle 2016 yılında yine Greenpeace için aynı konu başlığı altında yürütülen “Toplumsal Söylemlerde Endüstriyel Tavuk Tüketimi” araştırması sosyal medya analizi çalışması tekrar edildi ve iki yıl içerisinde söylemlerde gerçekleşen değişim […]

  Toplumsal Söylemlerde Endüstriyel Tavuk
 • Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcı Olan Toplumsal Norm ve Tutumların Değişmesi için Savunuculuk İnisiyatiflerinin ve Araçlarının Değerlendirmesi (Assessment of Advocacy Initiatives and Tools for Changing Gender Discriminatory Social Norms and Attitudes), 2017 - 2018

  Bu proje, BM Kadın Birimi (UN Women) tarafından AB’nin desteğiyle gerçekleştirilen “Implementing Norms, Changing Minds” programı kapsamında gerçekleştirildi. Arnavutluk, Bosna-Hersek, Makedonya, Karadağ, Kosova, Sırbistan ve Türkiye’de cinsiyet eşitliği ve kadınlara yönelik şiddet konularındaki girişimlerin araçlarını ve etkinliklerini tespit etmek ve bunların etkililiğini ölçmeyi amaçlayan proje kapsamında, projeler bazında sosyal etki değerlendirmesi yapılarak ve raporlanarak ilerleyen […]

  Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcı Olan Toplumsal Norm ve Tutumların Değişmesi için Savunuculuk İnisiyatiflerinin ve Araçlarının Değerlendirmesi (Assessment of Advocacy Initiatives and Tools for Changing Gender Discriminatory Social Norms and Attitudes)
 • Çağdaş Sanat Müzesi, Paydaş ve Algı Araştırması, 2017

  Vehbi Koç Vakfı için yürütülen bu araştırmada Vehbi Koç Vakfı Çağdaş Sanat Müzesi’nin bulunduğu bölge olan Dolapdere ve çevresindeki Yenişehir, Bülbül ve Piyalepaşa mahallelerinin kültürel ve toplumsal çeşitliliğinin ortaya çıkarılması, bölgedeki çeşitli toplumsal grupların gelecek ile ilgili beklentilerinin ve bölgedeki dönüşümlere yönelik umut ve kaygıIarının haritalandırılması amaçlandı. Bu amaç doğrultusunda, masabaşı ve hazırlık çalışmalarının ardından […]

  Çağdaş Sanat Müzesi, Paydaş ve Algı Araştırması
 • 15 Temmuz’dan Bugüne Alevilerin Gündemi, 2017

  Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Derneği (PODEM) tarafından yürütülen ve YADA tarafından gerçekleştirilen araştırma, PODEM’in toplumun farklı kesimlerinin 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendirdiğini anlamayı hedefleyen projesi çerçevesinde Aleviler nezdinde bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışmanın amacı Alevilerin 15 Temmuz darbe girişiminden, 2017 Nisan ayında gerçekleştirilen Anayasa referandumuna uzanan süreçteki hissiyatlarını, anayasa değişikliğine […]

  15 Temmuz’dan Bugüne Alevilerin Gündemi
 • Next Generation: Türkiye’deki gençlerin sesi Araştırması, 2017

  British Council tarafından tüm dünyada yürütülen Next Generation araştırma serisi kapsamında, Gelecek Daha Net (GDN) Gençlik Platformu ile işbirliği yaparak Next Generation Türkiye araştırması gerçekleştirildi. Türkiye’deki gençlerin çeşitliliğine ve seslerinin duyulmasına hassasiyet gösteren bu araştırma, Türkiye gençliğinin ortak noktalarını ve onları birbirlerinden ayıran unsurları açığa çıkarmayı amaçladı. Verilerin toplanmasında 12 şehirde yürütülen Türkiye temsili bir […]

  Next Generation: Türkiye’deki gençlerin sesi Araştırması
 • Eğitimde Çoğulculuk ve İnanç Özgürlüğü: Yetişkinlerin ve Çocukların Gözünden Okullarda Din Dersleri ve Dinin Görünümleri, 2017

  Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi (PODEM) tarafından yürütülen Eğitimde Çoğulculuk ve İnanç Özgürlüğü araştırma projesi kapsamında eğitim sisteminde çoğulculuk ve inanç özgürlüğü konularında farklı kesim ve inanç gruplarından ebeveynlerin taleplerine yönelik güncel bir kaynak oluşturulması ve bu taleplerin insan hakları hukukuyla ilişkisine dair farkındalık yaratılması hedeflendi. Farklı toplumsal kesimlerden, çocukları ortaöğretimde okuyan ebeveynlerle görüşülerek, […]

  Eğitimde Çoğulculuk ve İnanç Özgürlüğü: Yetişkinlerin ve Çocukların Gözünden Okullarda Din Dersleri ve Dinin Görünümleri
 • Erkeklik ve Babalık Halleri Araştırması, 2016

  AÇEV iş birliğinde yürütülen araştırma, toplumdaki hakim “babalık” ve “erkeklik” algısını ortaya çıkarmak ve farklı babalık kategorilerini tanımlayarak her birine özgü özellikleri tarif etmek amacıyla yürütüldü. Araştırma iki farklı safhadan oluştu. Bunlardan ilki olan Sanal Etnografi safhasında internet üzerinden “erkeklik” ve “babalık” odaklı söylem analizi gerçekleştirildi. Çalışmanın Algı Araştırması safhasında ise babalar ve annelerin katıldığı […]

  Erkeklik ve Babalık Halleri Araştırması
 • Orman Genel Müdürlüğü, Orman Köylerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı: Algı, İhtiyaçlar, İmkânlar ve Stratejiler, 2016

  UNDP ve Orman Genel Müdürlüğü iş birliği ile yürütülen “Orman Köylerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı Araştırması” Kahramanmaraş, Mersin, Antalya, Muğla ve Adana illerine bağlı orman köylerinde yaşayan orman köylülerinin sosyo-demografik profillerini ortaya çıkarmayı amaçladı. YADA tarafından yürütülen araştırma kapsamında bu köylere ilişkin bir kümeleme analizi gerçekleştirilerek bölgeyi ilgilendiren ormancılık politikalarına katkıda bulunacak stratejik bilgi üretilmesi hedeflendi.

  Orman Genel Müdürlüğü, Orman Köylerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı: Algı, İhtiyaçlar, İmkânlar ve Stratejiler
 • “Eşitlik İçin Babalar” Projesi İzleme Değerlendirme Araştırması, 2016-2018

  YADA, AÇEV’in UNTF ortaklığında yürüttüğü ve babaların çocuk gelişiminde ve bakımında sorumluluk üstlenmelerini ve babalarda tutum ve davranış değişikliği sağlamayı amaçlayan “Eşitlik İçin Babalar” projesinin 2016-2018 izleme değerlendirme ve sosyal etki çalışmalarını yürüttü. Çalışma kapsamında Baba Destek Programı katılımcılarıyla anket ve mülakatlar, proje paydaşlarıyla görüşmeler, proje etkinliklerinde gözlem faaliyetleri, atölye çalışmaları ve odak grup çalışmaları […]

  “Eşitlik İçin Babalar” Projesi İzleme Değerlendirme Araştırması
 • “Kadınların Siyasi Katılım Yoluyla Güçlendirilmesi” Projesi İzleme Değerlendirme Araştırması, 2016-2018

  YADA, AÇEV’in UN Women ortaklığında yürüttüğü ve kadınların karar alma süreçlerine katılımını artırmayı amaçlayan “Kadınların Siyasi Katılım Yoluyla Güçlendirilmesi” projesinin 2 yıllık izleme değerlendirme ve sosyal etki çalışmalarını yürüttü. Değerlendirme sonuçları, programın devam faaliyetlerinin yeniden şekillenmesine katkıda bulundu.

  “Kadınların Siyasi Katılım Yoluyla Güçlendirilmesi” Projesi İzleme Değerlendirme Araştırması
 • Kömür Yakıtlı Termik Santraller Söylem Analizi ve Algı Araştırması, 2014

  Kömüre ve kömür yakıtlı termik santrallere yönelik Türkiye toplumunun algı dünyasında gelişen temel pozisyonların tespit edilmesi ve bu pozisyonlarda belirginleşen söylem kümelerinin ortaya konulması amacıyla sosyal medya söylem analizi ve kentli bireylerle bulanık bilişsel harita uygulaması gerçekleştirildi.

  Kömür Yakıtlı Termik Santraller Söylem Analizi ve Algı Araştırması
 • Türkiye’de STK’ların Halkla İlişkiler Deneyimi: Algı, Yaklaşım ve Uygulamalar, 2014

  Doç. Dr. Seçil Deren Van Het Hof ve Mehmet Ali Çalışkan tarafından gerçekleştirilen TÜBİTAK 1001 Araştırma Projeleri Programı destekli araştırma Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının halkla ilişkilere yönelik algı ve yaklaşımlarını, yürüttükleri etkinlik ve uygulamaları karşılaştırmalı olarak ele alarak halkla ilişkiler ve iletişim alanındaki uzmanlık düzeylerini betimlemeyi ve farklı sivil toplum kuruluşlarının iletişim uygulamalarının halkla ilişkiler […]

  Türkiye’de STK’ların Halkla İlişkiler Deneyimi: Algı, Yaklaşım ve Uygulamalar
 • Kürt Seçmenlerin Oy Verme Dinamikleri Kuzeydoğu-Ortadoğu ve Güneydoğu Anadolu Alt Bölgelerinde Seçmenlerin Siyasal Tercihlerinin Sosyolojik Analizi, 2013-2015

  2015 Ocak ayında tamamlanan araştırma, Kürt nüfusunun yoğun olduğu illeri kapsayan, Türkiye’nin geri kalanından oy dağılımı bakımından son iki genel seçimde kalıcı biçimde farklılaşan bir alanın seçmenlerinin kimlere oy verdiğini, oy verirken ne düşünerek ve ne tür gerekçelerle, hangi taleplerle, motivasyonlarla hareket ettiğini konu ediyor.

  Kürt Seçmenlerin Oy Verme Dinamikleri Kuzeydoğu-Ortadoğu ve Güneydoğu Anadolu Alt Bölgelerinde Seçmenlerin Siyasal Tercihlerinin Sosyolojik Analizi
 • AÇEV Kırsal Eğitim Programı, Program Değerlendirme Araştırması, 2010-2011

  Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile beraber yürütülen çalışmada, AÇEV’in “Kırsal Eğitim Programı”nın işleyiş şeklini ve hedef grubu üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak amaçlandı. YADA’nın gerçekleştirdiği alan çalışması ile program katılımcılarının uygulanan program sonrasında algı ve bilgi dünyalarındaki değişim incelendi. Alan çalışmasının tamamlanmasının ardından AÇEV’e katılımcıların programdan etkileniş biçimlerine dair bir rapor sunuldu.

  AÇEV Kırsal Eğitim Programı, Program Değerlendirme Araştırması
 • Türkiye’de Gönüllü Kuruluşların Sivil Topografyası, 2011

  2007-2009 arasında tamamlanan “Gönüllü Kuruluşlarda Sivil Toplum Kültürü” araştırmasının sonuçları üzerinden, YADA, ilk projede birlikte çalıştığı akademisyenlerle TÜBİTAK destekli bu ikinci projeye başladı. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de gönüllü kuruluşları (dernekler ve vakıflar) niteliksel olarak tasvir edecek ve bu nitelikleri ölçümleyebilecek araçlar geliştirmekti. Araştırma bu göstergeleri ve araçları kadın, engelli, çevre ve gençlik tematik alanlarındaki gönüllü […]

  Türkiye’de Gönüllü Kuruluşların Sivil Topografyası
 • Haydi Kızlar Okula! Kampanyası Vaka Analizi, 2010-2011

  Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü ve UNICEF için yürütülen bu çalışmada YADA, bu iki kurumun geçmişte yürüttüğü Haydi Kızlar Okula! Kampanyası’nın bir vaka analizini yaptı. Araştırma çerçevesinde YADA; MEB ve UNICEF’in kampanya ilişkili arşivleri üzerinden bir masabaşı çalışması ve merkez ve çevre illerde, geçmişte ve bugün kampanya yürütücüleri ve yararlanıcıları olmuş kişilerle derinlemesine mülakatlar […]

  Haydi Kızlar Okula! Kampanyası Vaka Analizi
 • Kuzey Kıbrıs Bağımsız Medya Merkezi Projesi Dış Değerlendirme Çalışması, 2010

  YADA, KKTC’de faaliyet gösteren kuruluş The Management Center yöneticiliğinde yürütülen AB destekli ve sivil toplum kuruluşlarını güçlendirmeyi hedefleyen “Bağımsız Medya Merkezi Projesi”nin, 2010 yılı içindeki Dış Değerlendirme çalışmalarını yaptı.

  Kuzey Kıbrıs Bağımsız Medya Merkezi Projesi Dış Değerlendirme Çalışması
 • Greenpeace Akdeniz Örgütü Etki Araştırması, 2010

  YADA, Greenpeace Akdeniz Örgütü için, örgütün faaliyet gösterdiği ülkelerde toplum nezdindeki itibarının bilişsel durumunu ortaya çıkarmayı hedefleyen bir araştırma gerçekleştirdi. Bu araştırmada YADA, 3 ülkede, 3 büyük şehirde projenin saha çalışmalarını tamamladı. Beyrut, Tel Aviv ve İstanbul’da yapılan görüşmeler sonucu Greenpeace hakkındaki itibar algısı analiz edilerek örgüte raporlandı.

  Greenpeace Akdeniz Örgütü Etki Araştırması
 • Türkiye’de Gönüllü Kuruluşlarda Sivil Toplum Kültürü, 2007-2009

  YADA, sivil toplum ve sivil toplum kuruluşları ile ilgili çalışmalarından edindiği deneyim ile 2007 yılında ODTÜ Sosyoloji Bölümü ve Koç Üniversitesi’nden uzman akademisyenlerle birlikte Türkiye’nin konu ile ilgili en kapsamlı araştırmasını gerçekleştirdi. TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma çalışması, Türkiye’deki gönüllü kuruluşlarda sivil toplum kültürünü çeşitli boyutlarıyla inceledi. Türkiye temsili bir örneklem ile gerçekleştirilen araştırma, 26 ilde […]

  Türkiye’de Gönüllü Kuruluşlarda Sivil Toplum Kültürü
 • Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Faaliyetlerinin İzleme-Değerlendirme ve Sosyal Etki Çalışması, 2005-2007 ve 2007-2009

  YADA, STGM’nin iki faaliyet döneminde (2005-2007, 2007-2009), kurumun çalışmalarının bağımsız izleme-değerlendirme sorumlusu olarak görevlendirildi. Bu kapsamda STGM’nin verdiği çeşitli eğitimler, STK’lara destek faaliyetleri izlendi, sosyal etkisini ölçtü, STK’ların kapasite gelişimine STGM’nin katkısı ölçüldü. YADA her dönemin sonunda 2 senelik faaliyetlerini bir sonuç raporuna dönüştürdü. Bu 4 senelik çalışma, YADA’nın Türkiye sivil toplumunun nabzını tutma konusundaki […]

  Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Faaliyetlerinin İzleme-Değerlendirme ve Sosyal Etki Çalışması
 • Seyhan Havzası Paydaş Analizi, 2008-2009

  Birleşmiş Milletler Ortak Programı (UNJP) tarafından desteklenen proje ile YADA, Doğa Derneği ortaklığıyla, Seyhan Havzası’nı oluşturan Kayseri, Niğde ve Adana illeri ve çevrelerinde havza kaynaklarını kullanan ve bunlardan etkilenen paydaşların mevcut durumları ve gelecek beklentilerini analiz eden bir çalışma yaptı.

  Seyhan Havzası Paydaş Analizi
 • Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Üçgeni: Şirketler, Toplum ve Sivil Toplum Kuruluşları, 2007-2008

  TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projesi, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi ile gerçekleştirildi. Proje, “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” kavramının Türkiye’de şirketler, toplum ve sivil toplum kuruluşları tarafından nasıl algılandığını, ne tür hedefler ve beklentilerle gerçekleştirildiğini inceledi. Araştırma sırasında sosyal bilimler alanında ilk kez YADA tarafından uygulanan bilişsel haritalama metoduna başvuruldu. “KSS projeleri toplum tarafından büyük ölçüde tanınmamaktadır. Katılımcıların […]

  Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Üçgeni: Şirketler, Toplum ve Sivil Toplum Kuruluşları
 • Lüleburgaz Sivil Toplum Kuruluşları Araştırması, 2008

  Lüleburgaz Belediyesi için yapılan bu çalışmada YADA, şehirdeki sivil toplumun güçlü ve zayıf yanlarını ortaya çıkaran; mevcut dernek, vakıf ve diğer sivil toplum kuruluşlarının altyapı, faaliyet ve diğer kapasitelerini değerlendiren bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma sonunda şehirdeki sivil hayatın zenginleştirilmesi ve güçlendirilmesi için atılabilecek adımları tasarlamak üzere strateji önerileri üretti.

  Lüleburgaz Sivil Toplum Kuruluşları Araştırması
 • SGP’nin Biyolojik Çeşitlilik Koruma Projelerinde Toplumsal Etki Çalışması, 2007

  Küresel Çevre Fonu (Global Environment Facility -GEF), BM Kalkınma Programı (UNDP), BM Çevre Programı (UNEP) ve Dünya Bankası tarafından yönetilen ortak bir çevre programı olan Small Grant Program (SGP) Program tarafından desteklenmiş projelerin toplumsal etkilerinin belirlenmesi ve Programa proje destek süreçlerinde tasarım ve uygulama esnasında dikkat edilecek toplumsal etki eksenli stratejik kriterlerin oluşturulması idi. Proje […]

  SGP’nin Biyolojik Çeşitlilik Koruma Projelerinde Toplumsal Etki Çalışması
 • Gençlik Halleri Araştırması, 2007

  YADA, UNDP’nin 2008 yılı Gençlik konulu İnsani Kalkınma Raporu’nu desteklemek üzere, Türkiye nüfusunu temsil eden bir örneklemle bu araştırmayı uyguladı. Araştırmanın amacı; Türkiye gençliğinin sosyo-demografik ve sosyo-ekonomik durumunu; gençlerin eğitim, sosyal çevre, çalışma hayatlarında karşılaştıkları fırsatları, engelleri; sahip oldukları olanakları ve sosyalleşme tecrübelerini incelemekti. Araştırma sonuçları raporun ana eksenini oluştururken, gençlik konusunda faaliyet gösteren kamu […]

  Gençlik Halleri Araştırması
 • Sivil Toplum Kuruluşları-Kamu İş birliğini Geliştirme için Kümeleme Analizi, 2006

  Avrupa Birliği’nin desteklediği Sivil-Kamu İş birliği Projesi (SKİP) kapsamında gerçekleştirilen çalışmada YADA tarafından Türkiye’de sivil-kamu ilişkilerini resmeden bir kümeleme analizi yapıldı.

  Sivil Toplum Kuruluşları-Kamu İş birliğini Geliştirme için Kümeleme Analizi
 • Sivil Toplum Kuruluşları: İhtiyaçlar ve Sınırlılıklar, 2005

  YADA, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nin (STGM) hedef grubu dahilindeki kadın, çocuk, insan hakları, gençlik, çevre, engelliler ve kültür-sanat konularında yerel ölçekte aktif olarak çalışmalar yapan yerel sivil toplum örgütlerinin ihtiyaçları ve karşılaştıkları zorlukların tespit edilmesi amacıyla ihtiyaç analizi ve haritalama çalışmasını yürüttü. “STK’lar için en önemli kavram sürdürülebilirlik” olarak ortaya çıkmaktadır. STK’ların sürdürülebilirliğin sadece bir […]

  Sivil Toplum Kuruluşları: İhtiyaçlar ve Sınırlılıklar
 • Türk Gençliği Konuşuyor: Gençlerin Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Katılım Süreci ve Üyeliği Üzerine Düşünceleri, 2004-2005

  2004-2005 yıllarında Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği tarafından Ufuklar ve Mozaik Programı Çerçevesinde desteklenen ve Türk Sosyal Bilimler Derneği tarafından yürütülen araştırma projesinin tasarımı ve raporlaştırılmasına da katılan YADA veri toplanması ve analizini gerçekleştirdi.

  Türk Gençliği Konuşuyor: Gençlerin Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Katılım Süreci ve Üyeliği Üzerine Düşünceleri
 • Özel Sektör Maden İşçilerinin Sosyal ve Ekonomik Durumlarının Belirlenmesi, 2005

  2005 yılında AB Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Girişimi Mikro Proje Programı çerçevesinde desteklenen ve Türkiye Devrimci Maden Arama ve İşletme İşçileri Sendikası (Dev Maden Sen) tarafından yürütülen daha geniş çaplı bir proje çerçevesinde YADA, sektör işçilerinin sosyal ve ekonomik durumlarını ortaya çıkarmayı amaçlayan bir alan araştırması yaptı.

  Özel Sektör Maden İşçilerinin Sosyal ve Ekonomik Durumlarının Belirlenmesi

Bizi Takip Edin