Belediyeler için Kadına Yönelik Hane İçi Şiddetle ilgili Kurum Politikası Geliştirme ve Uygulama Rehberi

Bu rehber, işyerlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla kadına yönelik şiddete hoşgörü göstermeyen bir çalışma kültürünün geliştirilmesinde ve kadın çalışmaların hane içi şiddete karşı korunmasında belediyelere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Kadınların geçmişte veya bugün yakın ilişkide maruz kaldıkları şiddete ve bu şiddetin işe ve iş yerine etkisine odaklanan bu rehber daha önce özel sektör için hazırlanmış ve başarıyla uygulanmış olan kadına yönelik aile içi kurum politikası geliştirme ve uygulama rehberinin kadına karşı şiddetle mücadelede sadece sağladığı hizmetlerle değil, işveren olarak da önemli bir rolü bulunan belediyeler için uyarlaması çabasının bir sonucudur.

Bu bağlamda yerel yönetimlerin bir parçası olan belediyelerin de devletin özen yükümlülüğünün bir uzantısı olarak kadına yönelik hane içi şiddetle mücadelede aldıkları konum büyük önem kazanmaktadır. Topluma pek çok konuda ilk elden hizmet sunması dolayısıyla kadına kadına yönelik aile içi şiddet ile yerelde mücadele için oldukça önemli bir aktör olan belediyelerin işveren şapkalarını da takarak, kadına yönelik hane içi şiddet ile mücadele için hızla hayata geçebilecekleri uygulamalarla toplumda yaratacakları çarpan etkisi oldukça büyüktür. Bu rehber bu bakış açısı ile hazırlanmıştır.

yayını indir

Bizi Takip Edin