Çevrim İçi Diyalog ve Müzakere Rehberi

Avrupa Birliği tarafından desteklenen Sivil Diyaloğun Güçlenmesi projesi kapsamında hazırladığımız Çevrim İçi Diyalog ve Müzakere rehberiyle pandeminin getirdiği zorlu süreç içinde mevcut durumun yarattığı değişimi anlamayı; pandeminin, sivil toplumun kendi arasında ve diğer paydaşlarla kurduğu diyalogda ne gibi imkân ve bariyerler oluşturduğunu ortaya koymayı amaçladık. Çevrim içi yöntemler ve araçların yer aldığı bir rehber olmanın ötesinde kurumların tecrübelerini, kazanımlarını ve zorlandıkları alanları da rehbere yansıtmaya çalıştık. Bu tecrübelerin açtığı yolda diyalog modellerinin ve araçlarının konuşulması, başarılı diyalog süreçlerinin yaygınlaştırılmasını hedefledik.

yayını indir

Bizi Takip Edin