Eğitimde Çoğulculuk ve İnanç Özgürlüğü: Yetişkinlerin ve Çocukların Gözünden Okullarda Din Dersleri ve Dinin Görünümleri

Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi (PODEM) tarafından yürütülen Eğitimde Çoğulculuk ve İnanç Özgürlüğü araştırma projesi kapsamında eğitim sisteminde çoğulculuk ve inanç özgürlüğü konularında farklı kesim ve inanç gruplarından ebeveynlerin taleplerine yönelik güncel bir kaynak oluşturulması ve bu taleplerin insan hakları hukukuyla ilişkisine dair farkındalık yaratılması hedeflendi. Farklı toplumsal kesimlerden, çocukları ortaöğretimde okuyan ebeveynlerle görüşülerek, ebeveynlerin din derslerinden beklentileri ve din derslerine yönelik eleştirileri ile toplumsal alanda bu konuya ilişkin olarak yürütülen tartışmalara yaklaşımlarının resmedilmesi amaçlandı. Araştırmanın bulguları, proje kapsamındaki diğer çalışmalarla birlikte PODEM tarafından yayın haline getirildi. 

http://podem.org.tr/researches/egitimde-cogulculuk-ve-inanc-ozgurlugu-yetiskinlerin-ve-cocuklarin-gozunden-okullarda-din-dersleri-ve-dinin-gorunumleri/

yayını indir

Bizi Takip Edin