Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) Uygulama Rehberi

Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) bir UN Women ve UN Global Compact ortak inisiyatifidir. Toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki öncü kuruluşlardan UN Women onlarca yıllık tecrübesini, dünyanın en büyük yurttaşlık girişimi olan UN Global Compact ile bu ortak inisiyatifte buluştur­maktadır. UN Women ve UN Global Compact, Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs)’in bir “toplumsal cinsi­yet merceği” olarak, kadınların ekonomik yaşamın her alanında ve her seviyesinde var olmaları yönünde gayret gösteren kişi ve kurumlara ilham kaynağı olmasını ve bu alanda yapılan çalışma­ları kuvvetlendirmesini umut etmektedir. YADA Vakfı, rehberin içerik tasarımı ve kaleme alınması aşamalarında yer almış ve rehberi yayına hazırlamıştır.

yayını indir

Bizi Takip Edin